CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Psykologexamensuppsats om syskon till personer med funktionsnedsättningar

Jennifer Magnusson skriver just nu sin examensuppsats inom psykologi som behandlar ämnet syskon till personer med funktionsnedsättningar. Detta är ett viktigt område att studera och det är också ett personligt intresse för henne då hon själv har en bror med multipla funktionsnedsättningar. 

Är du ett syskon till någon med funktionsnedsättningar eller känner du någon som är det?

Då skulle hon bli enormt tacksam om du ville fylla i enkäten genom att klicka på den bifogade länken (eller vidarebefordra detta till andra syskon). Enkäten tar ca 20 minuter att fylla i och de första 90 som fyller i kommer att få en trisslott som tack för besväret. Information om hur du gör för att få din lott kommer när du skickar in dina svar. Enkäten går bra att fylla i både via mobil, läsplatta och dator. Mer information om enkäten återfinns när du klickar in dig på enkäten. Du som svarar behöver vara mellan 18-35 år och ha minst ett syskon med funktionsnedsättningar.

Länk:
https://docs.google.com/forms/d/1XJoMcF2sLO_iJsQqamaVIgwryn5M-xjEtIptXJnW0EU/viewform?usp=send_form

 

Tack på förhand!

Vänligen Jennifer Magnusson
jennifer.magnusson@telia.com

 


Frågelåda om neuropsykiatri för barn, ungdomar och anhöriga

Idag öppnar en ny Frågelåda på Landstinget Sörmlands webbplats där barn, unga och anhöriga kan ställa anonyma frågor om diagnoser och behandling av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD, autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.

I landstinget pågår idag ett arbete för att förbättra vårdkedjan för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, där tillgängligheten har varit ett av de områden man tittat på. Det finns också ett stort behov av att generellt öka kunskapen om området. Därför testas nu en direkt frågefunktion, där svaren sedan kommer att finnas publicerade som ett slags kunskapsbank. Frågorna som kommer in kommer att besvaras av en grupp erfarna läkare, psykologer och pedagoger från habiliteringsverksamheten, barn- och ungdomskliniken och BUP.

– I arbetet i projektet har vi sett ett behov av att öka informationen om neuropsykiatri och en väg för det är att ge möjlighet till att ställa frågor anonymt och direkt till några av landstingets specialister inom området. Diagnoser som ofta är aktuella i media och den allmänna debatten och vi tror att det finns ett informationsbehov om fakta, säger Sara Hellblom Gustafsson, projektledare på Landstinget Sörmland.

Frågelådan kommer till en början att vara öppen under en testperiod, 16 oktober – 8 november. Därefter stänger den och utvärderas för att eventuellt återkomma längre fram.

– Vår ambition är att det här ska vara en enkel och tillgänglig väg att lätt få svar på frågor inom området. Ett sätt att öka service och nå ut till medborgarna, säger Sara Hellblom Gustafsson

Länken: http://www.landstingetsormland.se/fragelada


Sugen på förtroendeuppdrag

Det behövs förslag på medlemmar som är intresserade av förtroendeuppdrag på såväl distrikts- som förbundsnivå. Om du är intresserad eller vet någon som intresserad kontakta någon i styrelsen.

 


Ändrad 17/04/10
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016