Öppet brev till Landstingets gruppledare och politiker samt ansvariga tjänstemän.

Låt Neuropsykiatriskt Center få arbetsro!

Tillgänglighet och bemötande är nu Landstingets honnörsord. För många personer med autism, Aspergers syndrom, DAMP och ADHD har de orden de senaste åren varit substanslösa. Därför begär vi nu att Landstinget ska förklara hur alla som behöver NPC’s insatser kommer att få hjälp inom en rimlig tid.

Landstinget beslutade för ett par år sedan att flytta utredningar av personer med DAMP/ADHD från BUP till NPC. Men otillräckliga resurser tillfördes. Resultatet har blivit katastrofalt.

Föreningen Autism Södermanland – FA – får ofta höra från våra medlemmar om maktlösheten när man inte får det stöd man så väl behöver. Mest frustrerande är väntetiden på utredning, som är ett och ett halvt år. Barn med autism/AS, DAMP eller ADHD har ett ofta osynligt, svårförstått funktionshinder. Utan stöd innebär det ofta att barnet inte kan klara av skolan och sedan ställas utanför den öppna arbetsmarknaden. Även familjesituationen blir ofta ohållbar.

Nu planeras att infoga NPC i Psykiatrin. FA hyser allvarliga farhågor för att våra medlemmar åter kommer att svikas. Vi ser en stor risk att

Med specialistkompetens menar vi goda kunskaper byggd på modern grundsyn om autism/AS, som tar fasta på att dessa funktionshinder har en biologisk bakgrund. Detta skapar förutsättningar för rätta åtgärder, främst genom att skapa en strukturerad tillvaro.

FA anser att NPC behövs och behöver utvecklas resursmässigt. På så sätt kan våra förväntningar på rätt kvalitet i rätt tid infrias, d v s

Med ovanstående som bakgrund begär FA att Landstinget svarar på detta öppna brev i de tidningar det publicerats – Katrineholms-Kuriren, Folket och Södermanlands Nyheter. (Eskilstuna-Kuriren avstod publicering).

I svaret vill vi se

 1. En aktivitetsplan med kort- och långsiktiga åtgärder för att säkerställa ett bra habiliteringsarbete
 2. En konsekvensbeskrivning inför den tänkta omorganisationen
 3. Svar på nedanstående frågor

I funktionshindren ingår behovet av tydlig och konkret information. Detta behöver beaktas i svaret.

Vi har mandat att föra FA’s medlemmars talan, men vi vet att många föräldrar till barn med DAMP/ADHD delar vår oro. Ett svar på detta öppna brev är en bra möjlighet att förklara för alla vilket bemötande vi och våra barn kan förvänta sig i framtiden.

 1. När kommer kön till utredning hos NPC att vara max en månad?
 2. När kommer det att finnas flera barnläkare med denna specialistkompetens?
 3. När kommer det att finnas läkare för vuxna med motsvarande kompetens?
 4. Hur kommer akutmottagning med tillgång till specialistkompetens att ordnas?
 5. När kommer väntetid på medicinförskrivning att vara max en vecka?
 6. Hur ska specialpedagogiskt stöd ordnas inom förskola, skola, arbetsliv och boende?
 7. Hur ska stöd till familjer utvecklas?
 8. Hur ska uppföljning av familjer och deras situation ordnas?

Föreningen Autism Södermanland

Mats Lundgren/Åke Lagerbäck

 

Tyvärr var vi tvunga att korta ner brevet för att alla tidningar hade inte förmågan att publidcera hela brevet. Det fullständiga brevet finns i Arkivet.


Föräldragrupp i Eskilstuna?

Hur många föräldrar och personer med As/autism vill träffas i Eskilstuna?
Det kommer att bli en grupp om det är tillräckligt många som anmäler sig till:
Tomas Lundin, e-post: tomas.lundin@eskilstuna.se
Telefon: 016-51 46 01eller 016-42 83 47


Hej

Tiden går fort och nu har vi redan nattfrost och kyliga dagar.

En del har ett bestyr att få på andra och nya kläder och en del tycker att det är mysigt med mörker och tända ljus. Det går inte att undvika att det blir förändringar hela året om. Snart kommer julen och allt vad det innebär. En del har förväntningar och känner igen, och en del blir stressade av allt konstigt som sker.

Annorlunda är ett bra ord för hur vi har det i våra familjer. När vi lärt oss att anpassa efter våra barns behov, och fått de insatser vi behöver, så har vi det kanske ganska bra men annorlunda.

Säkert är det likadant för er som är vuxna och har autism/autismliknande tillstånd. Ni ser andras jul men skapar er en egen jul som passar er. Det vill säga ni gör som alla andra, men de som inte har autism eller autismliknande tillstånd kanske tycker att er jul är annorlunda.

Vilken tur att vi människor inte är lika. Det skulle vara tråkigt om ingen var annorlunda i vår värld. Dessutom skulle nog utvecklingen stå ganska stilla då.

Styrelsen önskar er en god fortsättning på året.


Boendefrågor i Flen

Med ledning av Kerstin Edlund från FUB har vi träffats några föräldrar och börjat diskutera boendeformer. Nästa träff är den 10/11 Kl. 19.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Flen (Den ingången bredvid tygaffären). Vi kommer, längre fram, att bjuda in två personer från kommunen, som är ansvarig för boende och vi ska även göra något studiebesök. Vi diskuterar boende och vad som är viktigt att tänka på. Vad som finns idag och vad som ev. behövs i framtiden. Det känns viktigt att även våran grupp får vara med från början, eftersom våra behov ofta skiljer sig en del från personer med enbart ett begåvningshandikapp.

"Anmälan" till Kerstin Edlund på tel 0157 - 603 51.


Vernissage

Eleverna på Strandskolan i Katrineholm ställer ut sina alster på biblioteket i Katrineholm under vecka 19-21. Den 10/5 var de flesta eleverna med då utställningen invigdes. Nedan finns några bilder från utställningen

   

 


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010