CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Autism & Aspergerföreningen Södermanlands arkiv

Här kan du hitta äldre protokoll från års- och styrelsemöten, skrivelser, mål och verksamhetsplaner m m.

Vissa av filerna är i pdf-format, hämta hem Acrobat Reader gratis

Protokoll m m

Årsmöte 2000   Verksamhetsberättelse 2000  
Årsmöte 2001   Styrelsemöten 2001  
Mål och verksamhetsplan 2001   Verksamhetsberättelse 2001  
Årsmöte 2002   Styrelsemöten 2002  
Mål och verksamhetsplan 2002   Verksamhetsberättelse 2002  
Aktuellt från 2002      
Årsmöte 2003   Styrelsemöten 2003  
Mål och verksamhetsplan 2003   Verksamhetsberättelse 2003  
Aktuellt från 2003      
Årsmöte 2004   Styrelsemöten 2004  
Aktuellt från 2004   Verksamhetberättelse 2004  
Årsmöte 2005   Styrelsemöten 2005  
    Verksamhetsberättelse 2005  
Årsmöte 2006   Styrelsemöten 2006  
Aktuellt 2006   Verksamhetsberättelse 2006  
Årsmöte 2007   Styrelsemöten 2007  
Aktuellt 2007   Verksamhetberättelse 2007  
Årsmöte 2008   Styrelsemöten 2008  
Aktuellt 2008   Mål och verksamhetsplan 2008  
Verksamhetberättelse 2008      
Årsmöte 2009   Styrelsemöten 2009  
Verksamhetsberättelse 2009   Mål och verksamhetsplan 2009  
Årsmöte 2010   Styrelsemöten 2010  
Verksamhetsberättelse 2010   Mål och verksamhetsplan 2010  
Årsmöte 2011   Styrelsemöten 2011  
Verksamhetsberättelse 2011   Mål och verksamhetsplan 2011  
Årsmöte 2012   Styrelsemöten 2012  
Verksamhetsberättelse 2012   Mål och verksamhetsplan 2012  
Årsmötemöte 2013   Styrelsemöten 2013  
    Mål och verksamhetsplan 2013  

Skrivelser och remissvar (pdf-filer)

Skrivelse till BoU- och Vuxenförvaltningen i Eskilstuna angående stora problem vid övergången till vuxenlivet   Skrivelse till Vingåkers kommun angående personalbrist inom handikappomsorgen  
Remissvar 2002-01-18 till Vuxenförvaltningen i Eskilstuna Kommun   Skrivelse till Skolverket angående friskola med Waldorfpedagogik  
Skrivelse till kommuner mfl angående läsombud      
Svar från Bellstasund Omsorger AB angående Lättläst   Svar från Katrineholms kommun angående Lättläst  
Skrivelse 02-05-05 angående gruppbostäder i Strängnäs   Svar på Landstingets förslag om samhällsbetalda hjälpmedel  
Skrivelse till Flens kommun angående anpassad heldagsomsorg   Skrivelse till Katrineholms kommun angående Strandskolans ombyggnad  
Skrivelse till Vägverket och Katrineholms kommun angående Mejerigatan   Svar från Katrineholms kommun angående Strandskolans ombyggnad  
Svar från Vägverket på skrivelsen om trafiksituationen vid Mejerigatan   Öppet brev till Landstinget i Södermanland om NPC, nov 2006  

Övrigt (pdf-filer)

Individuell plan–LSS från SoS   Flens kommun: Utredning angående fritidsverksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år med funktionshinder  
       
       
       

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016