Verksamhetsberättelse för 2010

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Solveigh Lagerbäck, ordförande

Mats Lundgren, vice ordförande

Åke Lagerbäck, sekreterare

Helene Sjöström, kassör

Hans Eriksson, ledamot

Håkan Steinbüchel, ledamot

Tomas Lundin, ledamot

Maritta Duvbro, suppleant

Annica Lundgren, suppleant

Mikael Läppinen, suppleant

Styrelsen har haft 8 sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 20 mars med ett 20-tal deltagare. Tre företag var inbjudna att berätta om sina verksamheter med inriktning på autism och Aspergers syndrom.

Medlemmar:

Vid årets början var vi 346 medlemmar, varav 44 verksamheter (skolor, företag etc). Vid årets slut var vi 342 medlemmar, varav 37 verksamheter.

Riksförbundet:
Riksföreningen Autism blev Autism- och Aspergerförbundet från den 1 januari, medan vår förening heter Autism- och Aspergerföreningen Södermanland.

Mats, Annica och Helene deltog på Riksmötet i april.

Solveigh, Maritta och Annica deltog på Rikskonferensen 7 – 8 september.

Mats representerade Södermanland på Ordförandekonferensen 25 - 26 september.

Lokalavdelningar:

Vi har idag inga lokalavdelningar, utan lokala föräldragrupper.

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster med i genomsnitt ett 10-tal deltagare.

Föräldragruppen i Eskilstuna har träffats ca en gång per månad och antalet deltagare har successivt ökat.

Representation i olika organ:

Mats Lundgren och Hans Eriksson har representerat föreningen i Handikapporganisationerna
i Södermanland – HFS, Hans i Södermanland och Mats lokalt i Katrineholm.

NPC:

Under året har vi haft två möte med Neuro-Psykiatriskt Centrum - NPC Sörmland.

Landstingspolitiker:
Under året har vi inte lyckats få till någon träff med Landstingspolitiker.

Kommunala representanter:

Hans Eriksson och Maud Husberg har bland annat medverkat i det kommunala handikapprådet, LSS-samrådsgruppen och särskolegruppen i Strängnäs. Hans har också deltagit i referensgruppen för korttidsboende i Strängnäs.

I Katrineholm har Mats Lundgren medverkat i det kommunala handikapprådet och Mats och Elisabeth Melvinsson varit aktiva i HFK, referensgrupp Vård & omsorg m m.

Viveca Bardun har fört vår talan i Eskilstuna.

LSS-ombud: Hans Eriksson

Skolombud: Tomas Lundin och Solveigh Lagerbäck

Övriga aktiviteter:

I mars och oktober hyrde föreningen Hjortensbergsbadet i Nyköping. Ca 30 medlemmar deltog per tillfälle.

I oktober ordnade vi en utflykt till Tekniska kvarnen i Örebro, varvid 13 personer deltog.

 

 

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

 

Flen i februari 2011


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013