Verksamhetsberättelse för Föreningen Autism Sörmland

2001-01-01-2001-12-31

Vi hade vid verksamhetsårets slut 233 medlemmar.

Styrelsens sammansättning var följande:

Ordförande

Solveigh Lagerbäck

Vice ordförande

Mats Lundgren

Kassör

Lena Wärn

Sekreterare

Nina Gustafsson

Övrig ledamot

Tina Eriksson

Suppleanter

Maud Husberg, Simone Sköldin

Revisorer

Lisbeth Söderberg

Inger Kvarnö

Suppleanter

Ann Flack

Henrik Linde

Valberedning

Åke Lagerbäck

Kent Larsson

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under året varit 175 kr för enskild medlem och 275 för institution.

Styrelsesammanträden

Vi har under året haft fem styrelsemöten och däremellan telefonkontakt.

Konferenser, kurser och informationsmöten

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

Utskick av julbrev.

Föräldragrupper

Skrivelser

Övrigt

Gåvor/sponsring

 

För styrelsen

Nina Gustafsson

Solveigh Lagerbäck

Sekreterare 

Ordförande

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010