Verksamhetsberättelse för 2011

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Styrelsen har haft 5 sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 19 mars med ett 20-tal deltagare.

Medlemmar                                                                      

Vid årets slut var vi 351 medlemmar, varav 33 verksamheter.

Förbundet.

Solveigh och Annica deltog på Rikskonferensen i november.

Solveigh representerade Södermanland på Ordförandekonferensen.

Lokalavdelningar

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster med i genomsnitt ett 10-tal deltagare.

Föräldragruppen i Eskilstuna har träffats ca en gång per månad och antalet deltagare har successivt ökat.

Representation i olika organ

Mats Lundgren har representerat föreningen i Handikappföreningen Katrineholm.

NPC

Under året har vi haft två möten med Neuro-Psykiatriskt Centrum - NPC Sörmland.

Landstingspolitiker

Under året har vi inte lyckats få till någon träff med Landstingspolitiker.

Kommunala representanter

Hans Eriksson och Maud Husberg har bland annat medverkat i det kommunala handikapprådet och LSS-samrådsgruppen.

I Katrineholm har Mats Lundgren medverkat i det kommunala handikapprådet och aktiv i HFK samt referensgrupp Vård & Omsorgsförvaltningen.

Viveca Bardun har fört vår talan i Eskilstuna.

LSS-ombud

Hans Eriksson

Skolombud

Tomas Lundin och Solveigh Lagerbäck


 

Aktiviteter

I februari, april och oktober hyrde föreningen Hjortensbergsbadet i Nyköping. Ca 30 medlemmar deltog per tillfälle.

Årets familjehelg blev tyvärr inställd på grund av för lågt antal deltagare.

Föreningen genomförde en föräldrahelg på Blommenhof Hotell den 5-6/3. Trettio medlemmar deltog.

 

 

 

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

 

 

 

Eskilstuna i februari 2012

 


Ändrad 13/10/19
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013