CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Mål- och verksamhetsplan år 2013 för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland är knutet till Autism- och Aspergerförbundet. Autism- och Aspergerföreningen är en intresseorganisation där medlemmar främst är personer med autism och autismliknande tillstånd, anhöriga, personal samt arbetsgivare och andra berörda.

Mål

Målet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra liv för personer med autism och autismliknande funktionstillstånd.

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland arbetar för att:

Verksamhetsplan

Aktiviteter

 


Ändrad 13/10/19
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2013