Mål- och verksamhetsplan år 2002 för Föreningen Autism i Södermanland

Mål 2002

Föreningen Autism i Södermanland är ett distrikt som tillsammans med andra distrikt är knuten till Riksföreningen Autism. FA är en intresseorganisation vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Medlemmar är bland annat personer med autism, anhöriga, personal samt arbetsgivare och andra berörda.

Målet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att personer med autism och autismliknande tillstånd skall få ett bra liv som är anpassat till funktionsnedsättningen.

FA arbetar för att

Verksamhetsplan 2002

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerföreningen Södermanland 2010