Aktuellt under 2002

Så är ännu ett år snart slut. Ett år fyllt med huvudsakligen positiva händelser. Vår distriktsförening har varit aktiv inom flera områden. Vi har fortsatt att sprida kunskapen om autism och autismliknande tillstånd, och vi har fått fler inbjudningar än tidigare om att medverka vid olika planeringar runt verksamheter för personer med autism. Det tråkiga ifrågasättandet av särskolan kommer att få sakligt och väl underbyggt svar från riksföreningen.

På gång med vår samverkan:

Några tillbakablickar på året som gått:

Familjehelgen på Ansgarsgården var en härlig upplevelse för stora och små.

Föreläsningen med Helene Tranqvist på Hedenlunda var välbesökt och vi planerar en ny föreläsning till våren.

Bio-dagen var mycket uppskattad och det är trevligt att ta en fikapaus mellan de olika filmerna. Det gör att vi kan träffas och prata fast vi kanske bara ser den ena filmen.

Baddagarna då vi i FA har badhuset för oss själva är roligt och härligt.

Olika utbildningar om autism:

KomVux i Katrineholm planerar att starta en utbildning på gymnasienivå om autism. En likadan som finns i Norrköping. Det är en distansutbildning.

Högskoleutbildning 20 poäng finns nu i Växjö och Örebro. Även i Göteborg finns det nu en 20-poängskurs. Distansutbildning

Vi är tacksamma om vi kan få e-mail adresser till er som vill ha information via nätet. Det blir både snabbare, enklare och billigare.

Det finns mycket trevligt att göra tillsammans. Vi vill därför gärna ha in förslag och synpunkter på vad ni är intresserade av att göra, så kan vi hjälpas åt att genomföra det.

Styrelsen önskar er alla en

GOD JUL

OCH

GOTT NYTT ÅR

Solveigh, Mats, Nina, Lena, Gunilla, Carina, Maud


Inte alla barn i Flens kommun får förskoleplats inom tre till fyra månader.

Nina Gustafsson har stått i kö i tio månader för att dottern Sandra ska få plats på fritids.

Skillnaden mellan Sandra och många andra barn är att Sandra har funktionshindret autism. Men lagen gör ingen skillnad mellan Sandra och andra småkids. Alla har rätt att få fritidsplats inom en rimlig tid.

Igår skrev Eskilstuna-Kuriren om att Flens kommun är en av 14 kommuner i landet som inte kan erbjuda barn plats i förskolan och skolbarnomsorgen inom den tid som lagen kräver. Det vill säga tre till fyra månader.

Dagmamma

- Skolchef Tommy Svensson säger i artikeln att "Vi kommer att kunna erbjuda alla barn och föräldrar platser inom förskolan". Det borde gälla alla barn. Jag har stått i kö för att få en plats på fritids för Sandra sedan december förra året, säger föräldern Nina Gustafsson.

Familjen har ordnat det att Nina Gustafsson sedan juni i år är dagmamma åt Sandra 15 timmar i veckan.
- Det har inte varit lätt men nu har vi löst det så att jag får ersättning. Först sa kommunen blankt nej. Jag måste faktiskt ha en inkomst och det finns inget fritids för mitt barn. Jag är tacksam för att kommunen har ordnat det provisoriskt, men fortfarande besviken på att fritidset inte har startat, säger Nina Gustafsson.

Idag har Flens kommun varken skola eller barnomsorg för barn med autism.

Bortglömda

- Den här gruppen med neuropsykiska handikapp glöms bort. Handikappade är inte bara de som sitter i rullstol, säger Gustafsson.

Enligt tidigare uppgifter till tidningen skulle ett fritids för barn med autism vara klart i oktober i år. Detta har dock inte blivit verklighet.
-Det blev först flyttat till årsskiftet och nu är det framflyttat till sommaren 2003. Vi har fortfarande inte fått något besked om och när det fritidset blir verklighet, säger Nina Gustafsson.

Önskemålet är ett fritids i anslutning till särskolan i Hälleforsnäs där skola, fritids och korttidshem skulle ligga på samma plats.

Extra resurser

- Det skulle vara helt anpassat för de här barnens behov och göra dem tryggare.

De föräldrar med barn med autism som Nina Gustafsson har pratat med i egenskap av aktiv i föreningen Autism i Sörmland, har löst situationen genom att antingen stanna hemma eller låta barnen gå på vanligt fritids.
- Antingen går barnen på vanligt fritids med extra resurser och mår inte bra eller så stannar föräldrarna hemma. Men det är ingen bra lösning.

Både Eskilstuna och Katrineholms kommuner har skola och fritids för barn med autism.

Nina Gustafsson, till höger, är besviken på hur Flens kommun behandlar barn med autism. Med på bild är även Solveigh Lagerbäck, ordförande i föreningen Autism i Sörmland.

"Upp till skolverket att bedöma kommunen"

Även barn med autism ska få tillgång till en förskoleplats inom tre-fyra månader. Det säger skollagen. En rapport från skolverket tidigare år visar att det förekommer stor variation hur kommunerna väljer att organisera särskolans undervisning. "Ofta är det praktiska omständigheter som styr snarare än medvetna överväganden utifrån elevernas undervisningssituation och individuella förutsättningar." står det att läsa i rapporten. Rapporten gjordes på uppdrag av regeringen. Integrering av elever med särskilda behov i vanliga grundskoleklasser sker främst i landsorts- och glesbygdskommuner, uppger skolverket.

Rätten till en förskoleplats gäller oavsett om barnet har funktionshindret autism eller inte. Det intygar undervisningsrådet Stig Norberg.

- Enligt skollagens kapitel två ska barn med särskilda behov få plats inom förskola eller fritidshem om inte barnets behov av stöd tillgodoses på annat sätt. Kommunen har dessutom skyldighet att ha en uppsökande verksamhet, säger Norberg.

"Svårt bedöma i nuläget"

Skolverkets tolkning av lagen innebär att även barn med autism ska erbjudas en förskoleplats inom tre till fyra månader. Men om Flens kommun bryter mot skollagen går inte att bedöma i nuläget, uppger Norberg.
- Då måste först en anmälan göras eller att skolverket gör en initierad tillsyn genom att man fått signaler på att allt inte står rätt till. Sedan är det upp till verket att titta på om man anser att kommunen tolkat lagen fel. Men elever som har behov av stöd har rätt att få det, säger Norberg.


Återgivet med tillstånd av Eskilstuna-Kuriren
© Eskilstuna-Kuriren 02-10-17, Nina Elfström nina.elfstrom@ekuriren.se 0157-13356


"När det gäller kommunernas skyldighet att tillhandahålla plats inom barnomsorgen är skollagen tydlig, plats ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål. I praktiken innebär det att väntetiden ska vara högst runt 3 - 4 månader. Detta är en lagfäst skyldighet för kommunerna som inte går att kringgå genom att hänvisa till bristande ekonomiska resurser eller annat."

Thomas Östros - Utbildnings- och forskningsminister, ang. barnomsorg för funktionshindrade

 


Slåss för rätten till fritids

Sandra, 7 år, kan inte gå på vanligt fritids. Hennes funktionshinder autism gör att hon inte klarar av miljön. Efter påtryckningar från föräldrar kan det nu bli så att Flens kommun startar fritids för barn som Sandra.  

Enligt skollagen ska Flens kommun erbjuda anpassad fritidsverksamhet för barn med funktionshinder som autism, något som man hittills inte gjort. Det anser i alla fall Solveigh Lagerbäck, ordförande i föreningen Autism i Sörmland.
Skolchefen Tommy Svensson har en annan åsikt.  - Flens kommun förstår inte behovet av att ha kunskap för att ta hand om de här barnen, säger Lagerbäck.

Men det har blivit bättre. För sex år sedan arbetade Solveigh Lagerbäck för att hennes nu 13-åriga son skulle få en fungerande skolsituation.
 - Idag fungerar skolan bra, nu handlar det om rätten till ett fritids, säger Lagerbäck.

Har stannat hemma

Barnen har erbjudits plats på vanliga fritidshem med särskilt stöd, men för Solveigh Lagerbäcks och Nina Gustafssons barn har den här lösningen inte fungerat. Kontentan har varit att barnen fått stanna hemma och i Nina Gustafssons fall att hon tvingades tacka nej till ett arbete eftersom det inte funnits något fritids att lämna Sandra till. Solveigh Lagerbäck har anpassat sina jobbtider efter när sonen är i skolan.
- Man har inte rätt till a-kassa när man inte kan ta ett arbete. Den ekonomiska pressen är tröttande. Och vem söker en fritidsplats för barn med autism om det inte finns något att söka i kommunen?, säger Nina Gustafsson.

Kampen att få ett fritids för barn med autism har enligt Lagerbäck och Gustafsson varit kantat med problem, många uppringda telefonsamtal och en känsla av att behöva kämpa för ens barns rätt till en dräglig och trygg tillvaro.

Lång väntan

- Kommunen är skyldiga att ordna det för barnen inom en rimlig tid. Jag ansökte muntligt i december, nu har det gått ett halvår, säger Nina Gustafsson.
 - Till slut startades en utredning av min dotter ifall hon behövde fritidsverksamhet eller inte. Efter ett halvår kom man fram till att hon hade behovet. I veckan ringde rektorn för Malmaskolan, Per- Ola Andersson, och sa att ett fritids troligen skulle starta, säger Nina Gustafsson.
 - Men vilket arbete väntar på mig i sex månader? Så lång tid har det tagit för att få ett svar. Vanligt fritids med extra stöd fungerar inte för min dotter, säger Nina Gustafsson.

I grannkommuner som Eskilstuna och Katrineholm finns det heldagsverksamheter med fritids och skola för barn med autism. I Eskilstuna har man även en speciell klass för barn med Asperger syndrom.

"Rent tekniskt så följer vi lagen"

Skolchef Tommy Svensson anser att Flens kommun följer lagen.- Rent tekniskt principiellt följer vi lagen, men det är ingen bra situation. Barnen ska stå i centrum. Det är en hjärtefråga. Tommy Svensson. Enligt Tommy Svensson startade han några dagar in på sitt nya arbete som förvaltningschef i vintras, en utredning om barn med funktionshinder. Om några veckor väntas utredningen vara klar.

- Jag ska lägga ett förslag att de så kallade Wärnerssonpengarna läggs på att anställa en omsorgspedagog i kommunen med kunskap om barn med autism. Uppenbarligen finns inte den kunskapen här i dag. Oavsett om vi startar ett fritids eller inte, behövs den typen av kunnande.

Vad anser du om problematiken att behöva tacka nej till ett arbete på grund av att ens barn inte kan gå på fritids?
 - Man ska inte behöva tacka nej för att det inte finns plats inom skolbarnomsorgen. Vi på kommunen måste ta på oss ansvaret för att hitta en lösning. Jag skulle vilja att allt gick fort, men det tar tid att utreda vilken omsorgsform som behövs.

Vilka har ansvaret för barnens fritidsverksamhet i kommunen?
 - Skolförvaltningen har ansvaret upp till tio års ålder, därefter är det kultur- och fritidsförvaltningen upp till 12 år. Om barnen har funktionshinder är det socialförvaltningens ansvar upp till att barnen är 18 år. Eftersom det är krångligt ska vi på de tre förvaltningarna sätta oss mer och titta på en lösning. Vi kommer att ha kontakt med landstingets Autismcentrum och intresseorganisationer.

Vilka lokaler kan bli aktuella för ett fritids?
 - Det bästa vore om det var i anslutning till Särskolan i Hälleforsnäs så barnen slipper transporteras ytterligare gånger per dag.

© Eskilstuna-Kuriren 02-05-16, Nina Elfström nina.elfstrom@ekuriren.se 0157-13356


Rapport från Representantskaps- och Riksmöte 19-21/4-02

Fredag 19/4

Specialisttandvård—för barn med autism och Asperger syndrom. Birgitta Andersson, tandsköterska och Anders Nordholm, barntandläkare, arbetar med en ny metod som kallas 1000-inlärningen, på Kärnsjukhuset i Skövde.

1000-inlärningen går ut på att genom upprepade, noga genomgångna tandläkarbesök sakta vänja barnet vid miljön. De samarbetar hela tiden med förälder och gör i förväg upp en plan. Målet är att barnet ska kunna göra en undersökning utan rädsla och oro. Ingrepp sker dock alltid med narkos. Det finns möjlighet att samordna ett operation med detta ingrepp, så barnet bara behöver sövas en gång.

Kommunikations- och IT baserade hjälpmedel vid autism. Gunilla Thunberg, förälder och logoped DART Göteborg, berättade om sin sons talutveckling och om olika hjälpmedel som finns.

Körkortsundervisning för personer med Asperger syndrom. Göran Brorsson och Andreas Jonson från Melansels folkhögskola utanför Örnsköldsvik. De samarbetar medlänsstyrelsen och trafikskolan på orten och har utformat en utbildning där trafikteori och halkkörning speciellt anpassad för personer med Asperger syndrom och/eller inlärningssvårigheter ingår. Kursen är på två terminer och vissa kärnämnen läses samtidigt. De flesta klarar sedan vägverkets teoriprov och kan slutföra den praktiska delen av körkortsundervisningen på hemorten.

En två veckors —prova på - kurs— kommer att hållas efter midsommar. Ansökaningstiden går ut 15 maj.

Telefon till Mellansels folkhögskola: 0661 – 65 44 00

e-post: exp@mellansel.fhsk.se

Mohna Åström berättade om sitt liv som förälder. Mohna har diagnoserna Asperger syndrom, ADHD och Tourettes syndrom. Hon har sju söner som alla har någon av dessa svårigheter. Det var en mycket bra föreläsning där Mohna berättar om vardagens vedermödor och problemlösningar. Mohna skriver också en bok med handfasta tips för föräldrar med barn i liknande situation. Mohna fick dagens hjärtligaste applåd.

Pedagogiska aspekter vid autism och Asperger syndrom. Helene Tranquist, speciallärare Utbildningscenter Autism, pratade om grundsynen på autism. Vikten av rätt pedagogik och specialutbildade lärare. Vad är viktigast? Att man lär sig, eller Vad och hur? Bemötande och kommunikation. Att vara lyhörd över hur personen med funktionshinder kommunicerar. Utbildningscenter Autism står för:

Lördag 20/4

Hanna Danmo och Hans Östman presenterar projektet Empowerment.

Lena Rydenstam, ordförande i Utbildningscenter Autism berättar om verksamheten.

Västra Götaland söder har inför valåret satsat på politiker och ordnat ett möte angående satsningar på funktionshindrade. FUB, RBU, DAMP/ADHD FA samt politiker deltog. Över 100 personer kom. Information gick ut i radio och tidningar. Rekommendation är att fler distrikt nappar på iden.

Arbete i grupper angående skolfrågor:

Söndag 21/4 Riksmötesförhandlingar


Betraktelser från seminariet Asperger innifrån 23 mars 2002

Först ett stort tack till arrangörerna för att seminariet kom till.

Det var ovanligt att höra Gunilla Gerland föreläsa om Asperger Syndrom generellt när man har varit van med att höra henne berätta mer om sig själv och sin uppväxt.

Hon förklarade på ett för mig utmärkt och lättfattligt sätt om handikappet. Hur man ställer diagnos, när man kan börja ställa diagnos och de olika grader av autism och Asperger Syndrom.

Det var fiffigt av Solveigh Lagerbäck att låta det bli som en intervju med Mikael Lobendahl för att få honom att berätta om sig själv och hur han hade det i vardagen, samtidigt som hon fick flätat in hur det kan röra sig i huvudet för personer med Asperger Syndrom när de är ute i med oss "normala" som inte alltid förstår eller vet hur vi skall kommunicera med personer med detta handikapp.

Ett stort tack också för Mikaels vackra pianospel efter lunchen.

Madde Eriksson var bara fantastisk, hon bjöd på sig själv. Humorn fanns där hela tiden även om det var allvarligt det hon hade att berätta. Det må vara ganska jobbigt att starta livet med ett handikapp utan namn för därefter att utsättas för en mängd teorier och tanke experiment innan man hittar rätt.

Ulrica Andersson gav oss en föreläsning i hur det var att gå i en skola utan struktur, där man inte hade begrepp om hur de skulle tackla och anpassa undervisningen för en person med ett funktionshinder som Asperger Syndrom.

Den nya trend är ju att eleven skall kunde forska och ta fram materialet själv och skriva uppsats om ämnet. Då är det lätt hänt att hela jullovet kan gå åt om man inte har fått rätt information. Jag hoppas att du lyckas med dina studier.

Take Knoll, nederländaren som har bott i tre olika länder och som enligt eget utsago mest hade flyttat för att komma undan sina föräldrar, hade äntligen fått rätt diagnos här i Sverige. Han pratade lite för fort, men hans berättelse om alla krokvägar han måste passera för att få till det som andra inte har problem med var mycket intressant.

Som pappa till en pojke (Erik nu 13 år) med Aspergers Syndrom kände jag igen mycket av det som föreläsarna berättade. Jag såg också att han hade det jobbigt utan att jag kunde hjälpa honom på något sätt. Kanske är det så att han är lyckligt lottad som fick sin diagnos tidigt (4 år ). Jag som pappa är i varje fall glad för det, för nu verkar det som om Erik har det bra både i skolan och på hemmaplan.

Som förälder lär man sig ständigt nya saker om hans handikapp, man gör misstag och får rätta till det. Ändå skulle jag inte vilja byta bort honom med någon annan.

M.v.h

Terje Lauritzen och Britt Wahlström


Rapport från "Asperger innifrån"

Lördagen den 23/3 genomfördes Asperger inifrån i Eskilstuna, här följer en rapport från kvällen samt ett axplock av utvärderingarna.

"Efter kl. 18 började vi samlas på Ankaret, en efter en dök vi upp, "nosade" in lokalerna och varandra. Några har Ankaret som sin dagliga studieplats, några kom från olika platser i Sörmland eller ännu mer långväga ifrån. Varierande ålder, mest unga och dubbelt så många av manligt kön; inalles var vi 11 st aspies.

En mycket generös och välsmakande tacobuffé hade förberetts för oss, så det var bara att hugga in och sätta sig med tallriken i sällskap eller för sig själv. De flesta av oss kände ju ingen mer än oss själva eller någon enstaka annan. Pratades gjordes det dock, öppet och fritt. Vi aspergianer kan ju vara rätt hämningslöst uppriktiga och rakt på sak.

När vi senare samlades i soffhörnan ville ingen av oss dela upp sig i mindre grupper (som först var tänkt) utan vi föredrog att lyssna på varandra och försökte verkligen respektera att prata en i taget. Vissa hade mer att säga än andra, men samtalsämnen fanns det och som vi snabbt konstaterade: " vi aspies kan tala om precis vad som helst; vi hymlar inte utan säger som det är och det är vi stolta över."

För undertecknad var det mycket givande att för första gången få träffa och samtala med en hel grupp aspergianer och jag hoppas att även de andra uppskattade kvällen som nog var lite för kort!

 

Vilket fantastiskt seminarium det var. För mig var det otroligt häftigt att känna igen mig i föreläsarna. Så mycket man kände igen. Så många frågor som fick svar. Det var helt otroligt, men samtidigt väcktes ju ännu fler frågor. I helgen plöjde jag igenom Gunilla Gerlands bok "En riktig människa". Jag nästan sträckläste den, vilken bok!

Tack för en mycket bra dag! Glöm aldrig att det är Ni som har Asperger som har kunskaperna. Ni är lärarna till oss som är "neuropsykiatriskt typiska"

En mycket lärorik och givande konferens, särskilt då personer med Asperger syndrom var föreläsare. Fortsätt att utveckla denna typ av seminarier. Mats Forsberg f.d. socialdirektör.

Jag vill tacka alla föreläsare för en givande dag. Fantastiskt att de utelämnade så mycket om sig själva på ett så avslappnande sätt, och kunde ge oss så mycket kunskaper. Jag skulle önska att media lämnade utrymme för mer kunskap för alla i samhället om Asperger. Tack! Anne-Marie.

En intressant dag, som gett många tankar och funderingar. Mycket bra att få höra de verkliga experterna berätta om sin verklighet och sina erfarenheter.

Mycket intressant att höra människor som har Asperger syndrom. Det är viktig information som ingen annan kan berätta. Intressant att även fast de är olika som människor så är det samma problem som uppstår hela tiden. Viktigt att belysa problemen från två håll. Asperger/psykolog. Viktigt för att kunna hjälpa på rätt sätt i förskola, skola och vuxenliv


Förskola/fritids

Om du har problem när du vill ha en förskole-/fritidsplats som är anpassad för ditt barn,
läs utdraget ur skollagen som finns här.

Mer finns att läsa hos Skolverket http://www.skolverket.se/styr/, där klickar du på Skollagen.


Vårdbidrag

Riksförsäkringsverket anför i rättslägesanalys, vårdbidrag domar 1989 – 1995, (RFV anser 1995:15 s. 23 – 24), bland annat följande. I de nu aktuella domarna har FÖD funnit att rätt till helt vårdbidrag förelegat. I vilken utsträckning föräldrarna förvärvsarbetar tycks vid bedömningarna av vård- och tillsynsbehovets omfattning ha varit av underordnad betydelse. Avgörande i mål nr.... synes ha varit att barnet med anledning av de autistiska störningarna bedömdes kräva föräldrarnas totala arbetsinsats de tider det vistades i hemmet. Noteras också att barnets autism i detta mål bedömdes som måttlig. RFV drar av de meddelande domarna den slutsatsen att – även om en individuell bedömning givetvis måste göras – autism hos barn i regel berättigar till helt vårdbidrag.

Vidare... Enligt 13 § första stycket lagen om handikappersättning och vårdbidrag utges vårdbidrag från och med den månad då rätt till förmånen har inträtt. Enligt samma paragrafs andra stycke får vårdbidrag inte utges för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. (På svenska: Man har rätt till vårdbidrag från och med tre månader före den månad man skickat in ansökan).


Tandemcykel

Har ditt barn svårt att klara sig själv i trafiken på cykel? Varför inte prova en tandemcykel? Det går att få hjälp med anskaffningen från Landstinget. Man får betala 5 000 kr själv. Glöm inte bort att tänka till på möjligheten att kunna bromsa effektivt. Har du några frågor kontakta Mats Lundgren.


Kontaktdagar

Glöm inte bort att om barnet omfattas av LSS har man rätt till 10 kontaktdagar/år.


Tillfällig föräldrapenning

Här du tänkt på att det går att få tillfällig föräldrapenning ända tills det att barnet fyller 16 år. Du måste kontakta FK för att få ett beslut om förlängd tillfällig föräldrapenning. En del handläggare vill ha ett nytt intyg om funktionshindret trots att det finns intyg som ligger till grund för vårdbidrag.


Heldagsskola

Våra barn måste också ha rätt till heldagsskola. Det kan inte vara rätt att de måste först vara på fritids på ett ställe för att sedan åka till skolan för att sedan avsluta dagen på det första stället igen.