Verksamhetsberättelse för Föreningen Autism Södermanland 2002-01-01 – 2002-12-31

Vi hade vid verksamhetsårets slut 250 medlemmar varav 200 var privatpersoner.

Styrelsens sammansättning var följande

Ordförande

Solveigh Lagerbäck

Vice ordförande

Mats Lundgren

Kassör

Lena Wärn

Sekreterare

Nina Gustafsson

Ledamot

Gunilla Blick

Suppleanter

Maud Husberg

 

Carina Norrbacka

Revisorer

Inger Kvarnö
Lisbeth Söderberg

Suppleanter

Ann Flack
Henrik Linde

Valberedning

Åke Lagerbäck
Kent Larsson

Medlemsavgiften har under året varit 175:- för enskild medlem, 275:- för institution och 25:- för
stödmedlem. Att vara stödmedlem är frivilligt.

Januari

17.

Föreläsning i Östergötland. Helene Tranquist - ”Utåtagerande beteende”. Solveigh.

23.

Föreläsning på Dampens Hus i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Åsa Gravander och Krystian Kavalec som har diagnoserna Damp och ADHD. Solveigh.

28.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

30.

Föreläsning på Ankaret i Eskilstuna. Eve Mandre. Solveigh.

31.

Styrelsemöte

Februari

1.

Middag hos Solveigh. Styrelsen samt de medlemmar som aktivt deltar i vår verksamhet.

16.

Baddag i Nyköping. Lena.

26.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

27.

Seminarium med Länstyrelsen, Socialstyrelsen och Kommunförbundet i Flen ang. individuell plan enl. LSS. Solveigh och Nina.

Mars

4.

Möte med Studieförbundet Vuxenskolan ang. samarbete. Maud, Solveigh och Nina.

9.

Filmvisning på biografen i Flen. ”Alfons Åberg” och ”Harry Potter” visades. Nina.

12.

Sammankomst med nämnden för Handikapp, Habilitering och Tandvård. Solveigh.
Strängnäs kommunala handikappråd. Maud.

18.

Lokala Handikapptinget i Flen. Solveigh och Nina.

19.

Strängnäs Handikappkrets. Maud.

23.

Föreläsning i samarbete med Eskilstuna kommun. ”Asperger inifrån”. Solveigh.

24.

Årsmöte på Handikappens hus, Katrineholm. 10 personer deltog.
Konstituerande styrelsemöte.

April

3.

Solveigh berättade om autism, Asperger syndrom och sociala berättelser. Lundbyskolan i Eskilstuna. Lärare och föräldrar var inbjudna av Dampens Hus.

6.

Öppet hus på Kosmos (IT-hjälpmedel) i Eskilstuna. Solveigh.

16.

Styrelsemöte.

19-21.

Repskaps- och Riksmöte i Södertälje. Maud, Mats, Jeanette och Nina.

22.

Autismcentrum i Eskilstuna. Mats och Solveigh.

23.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

25.

Studiebesök på Kosmos i Eskilstuna. Solveigh och Nina.
Möte med rektorn på Östra skolan i Nyköping. Lena.

Maj

16.

Reportage i Eskilstuna Kuriren ang. fritids i Flen. Solveigh och Nina.

22.

Upptaktskonferens med Handikappombudsmannen Lars Lööw för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

26.

Vuxenträff. Jeanette.

28.

Strängnäs kommunala handikappråd. Maud.

29.

Strängnäs Handikappkrets. Maud.
Möte med rektorn på Östra skolan i Nyköping. Lena.

Juni

1.

Extra styrelsemöte. Genomgång av kalendarium.

13.

Utskick av kalendarium.

17.

Möte med kommunen ang. start av fritids och korttidsboende i Flen. Solveigh och Nina.
Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

18.

Styrelsemöte.

28–30.

Familjeläger på Ansgarsgården. Sten Jonsson och Maria Lindman. 13 familjer deltog.

Juli

 

Semester och sommarlov.

Augusti

12.

Möte med HSO om hjälpmedel. Solveigh.

14.

Föreläsning i Linköping. Ulrika Aspeflo ”PECS”. Solveigh.

18.

Styrelsemöte.

22.

Strängnäs Handikappkrets. Maud.

25.

Vuxenträff. Jeanette.

28.

Ordförandemöte HSO. Alf Egnefors Landstinget och Märta Levenstam Person Handikapp & Habilitering. Solveigh.

30.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

31.

Loppmarknad i Katrineholm. Solveigh, Åke, Findus, Mats, Jeanette och Nina.

September

6-8.

Ordförandekonferens i Umeå. Solveigh.

16.

Strängnäs Handikappkrets. Maud.

19.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

22.

Extra årsmöte p.g.a. ändrade stadgar.
Styrelsemöte.

24.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

25.

Strängnäs kommunala handikappråd. Maud.
Utskick till medlemmar.

26.

Föreläsning på Hedenlunda. Helene Tranquist ”Ett annorlunda sätt att uppfatta och bearbeta sinnesintryck. Helene Sjöström och Nina.

29.

Vuxenträff. Jeanette.

Oktober

8.

Föreläsning om Sexualitet och relationer vid autism och Asperger syndrom. Gunilla Gerland
Norrköping. Solveigh.

10.

Besök på Strandskolan i Katrineholm. Nina.

11.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

25.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

27.

Vuxenträff. Jeanette.

29.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

November

6.

Föreläsning Autism och lek i Norrköping. Lena Solveigh och Nina.

7.

Träff med vuxennämndens omsorg och psykiatriutskott angående en sammanställning om utbudet för vår grupp i kommunerna. Solveigh.

8.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

9.

En syskonträff var planerad. Nytt försök under våren 2003. Caroline Håkansson.

10.

Filmvisning på biografen i Flen. ”Karlsson på taket” och ”Lilo and Stitch” visades. Nina.

11.

Strängnäs kommunala handikappråd. Maud.

12.

Styrelsemöte.

13.

Besök på Helaskolan i Eskilstuna. Nina.

14.

Träff med Autismcentrum. Jeanette, Solveigh och Maud.

16.

Bad i Nyköping. Lena.

18.

Möte med Flens kommun ang. skola, fritids och korttids för barn med autism. Nina och Åke.

20.

Ordförandemöte HSO i Katrineholm. Mats och Jeanette.

26.

Samrådsgrupp med LSS-enheten i Strängnäs kommun. Tanja Henriksson och Maud.

29.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

December

1.

Arbetsträff inför julutskick. Jeanette, Mats, Solveigh och Nina.

4.

Strängnäs Handikappkrets. Maud.

8.

Vuxenträff. Jeanette.

12.

Arbetsgrupp för att ta fram ett handikappolitiskt program för Strängnäs kommun. Maud.

 

Utskick av julbrev.

Föräldragrupper

Inga föräldragrupper under året

Skrivelser

18/1

Remissvar till Eskilstuna kommun angående Måldokument för verksamheter enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Maud.

April

Skrivelse till Barn och utbildningsförvaltningen ang. fritids i Flens kommun. Nina.

5/5

Skrivelse i samarbete med FUB Strängnäs till kommunstyrelsens ordförande samt ledamöterna i socialnämnden Strängnäs kommun angående antalet lägenheter i den planerade gruppbostaden i Sjöviken. Maud.

14/9

Skrivelse till Handikapp & Habilitering angående hjälpmedel. Maud och Solveigh.

Övrigt

8 styrelsemöten samt kontakt via e-post och telefon.

Maud Husberg har representerat FA i Länssamrådet Kultur & Handikapp samt i styrgruppen för biblioteksprojektet ”Öppet för alla” etapp 1 och 2. Under etapp 1 har en checklista för biblioteken tagits fram. Checklistan ska vara till hjälp för bibliotekspersonalen att öka bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade. Etapp 2 ska ta fram ett utbildningsprogram för bibliotekspersonal om bemötande av personer med funktionshinder.

Spridning av information om autism på olika platser i Sörmland, t  ex vårdcentraler, barnavårdscentraler, bibliotek, skolor, daghem och kommuner.

Tack vare de prishöjningar vi har varit tvungna att göra, samt höstens föreläsning på Hedenlunda, är nu åter ekonomin stabil.

Vuxenträffar

Under 2002 startade vår nya verksamhet med träffar för vuxna med diagnos inom autismspektrum; i första hand för de som är självständiga nog att ta sig till träffpunkten och närvara utan övrig assistans. De som hittills hörsammat inbjudan har Asperger-diagnos och kommer med bil eller tåg till träffpunkten i Katrineholm för några timmars avspänd samvaro. Vi samtalar, diskuterar, äter lagad mat tillsammans på det närbelägna äldreboendet, spelar spel och ser ibland någon informationsvideo om vårt funktionshinder. En gång gick vi på bio och såg den senaste Bond-filmen; om vädret tillåter tar vi gärna en promenad i omgivningarna.

Vi är nu en liten men tapper skara som lär känna varandra allt bättre, men ser gärna att fler kommer till. Eventuella svårigheter som kan uppstå vid resa och umgänget tar vi itu med vartefter. För dem som är intresserade av att deltaga - hör av er!!
Träffansvarig: Jeanette Laurent tel. 0150 - 184 62 e-postadress: jeanette.laurent@home.se

Gåvor

3000:- Lindebergs Nyköping.
1100:- från Sparreholms Majblommekommitté.
Vår hemsida sponsras av AerotechTelub Information & Media AB. Ca 1 500 kr/år.

 

För styrelsen

 

 

Nina Gustavsson
Sekreterare

Solveigh Lagerbäck
Ordförande


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010