Styrelsemöte Föreningen Autism 2004-01-22 på Linnégården, Katrineholm

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent och Helena Barrett

§ 42  Val av justerare

Mats Lundgren valdes till justerare.

§ 43  Ekonomisk genomgång

Åke redovisade för ekonomin. Den är både god och i god ordning.

§ 44  Föräldrahelg

21 personer är anmälda till föräldrahelg på Hedenlunda 7-8 februari.

§ 45  Skottland

Bindande anmälan till Skottland resan lämnas 22 januari. De anmälda kommer att träffas vid senare datum för vidare information.

§ 46  Utskick

Ett utskick går ut 1 mars med följande:

§ 47  Rapporter

§ 48   Övrigt

§ 49  Nästa möte

Årsmöte och Konstituerande styrelsemöte 20 mars på Bron i Flen kl 11-14.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Jeanette Laurent Solveigh Lagerbäck Mats Lundgren

 


Styrelsemöte FA Södermanland 2003-11-20 Linnégården, Katrineholm

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Maud Husberg samt Jeanette Laurent.

Mötet öppnades.

§ 33  Val av sekreterare

Jeanette Laurent valdes till sekreterare.

§ 34  Val av justerare

Åke Lagerbäck valdes till justerare.

§ 35  Genomgång av protokoll

Genomgång av föregående protokoll utgick.

§ 36  Ekonomisk rapport

Ekonomin är god, årsavgifter och betalning för föreläsningen flyter in, landstingsbidrag är sökt och kommer att ligga fast för tre år framåt.

Vi har fått 1000:- i bidrag från Sparreholms 1:a maj-kommitté.

§ 37  Utskick

Vi beslutar att Julbrev ska utskickas även i år med olika rapporter, påminnelser om kommande aktiviteter under 2004. Mats tar in uppgifter om vad Sörmlands olika badhus kan erbjuda och till vilka priser.

§ 38  Rapporter

§ 39  Övrigt

§ 40  Nästa möte

Nästa möte bestäms till 22 januari 2004 kl. 18.00, Linnégården Katrineholm

§ 41  Avslutning

Mötet avslutas med genomgång av mallar på datorn.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Jeanette Laurent Solveigh Lagerbäck Åke Lagerbäck

Styrelsemöte Föreningen Autism 2003-10-09 på Linnegården, Katrineholm

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Mats Lundgren, Nina Gustafsson, Helena Barrett och Maud Husberg per telefon

§ 25  Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 26  Val av justerare

Nina Gustafsson valdes till justerare.

§ 27  Ekonomisk genomgång

Solveigh redovisade för ekonomin som fortfarande är god.

§ 28  Utskick

Detta skickas ut 31 oktober.

§ 29  Föreläsningar

54 personer är anmälda till Arbete och Autism på Hedenlunda 20 oktober. Deltagarlista och inbetalningskort skickas 10 oktober. FA Södermanland tillhandahåller informationsmaterial; foldrar, skärmpresentation, böcker samt broschyrer och kort från riksföreningen.

Solveigh ansvarar för inköp av presenter till föreläsarna.

§ 30  Rapporter

Solveigh informerade om:

§ 31  Övrigt

En föräldrahelg planeras på Hedenlunda 7-8 februari 2004. Förslag lagt att Ramona Persson från Länsstyrelsen ska föreläsa om LSS lagen. Intresseanmälan för denna helg tas med i utskicket (ovan).

§ 32  Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte sattes till 20 november, 18:30 på Linnegården (Handikappens Hus), Katrineholm. En genomgång av brevmallarna kommer då att göras.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Nina Gustafsson

Styrelsemöte Föreningen Autism 2003-06-24 hos Mats Lundgren i Katrineholm

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Nina Gustafsson, Lena Wärn, Helena Barrett och Johan Wadström.

§ 17  Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 18  Val av justerare

Lena Wärn valdes till justerare.

§ 19  Ekonomisk genomgång

Åke redovisade för ekonomin som är i god ordning och god.

§ 20  Utskick

Dessa aktiviteter skickas ut 4 augusti.

§ 21  Rapporter

Korttids i Hälleforsnäs, Flens kommun klart att öppna till hösten.

En Aspergerklass börjar i höst i Malmköping klass 0-6. Klass 6-gymasiet planeras i Bildningscentrum Prins Wilhelm, Flen till våren.

Jeanette redogjorde för vuxenträffen 15 juni. 4 nya datum har bokats till hösten.

5 familjer (14 personer) är anmälda till Ansgarsgården.

Nina redogjorde för träffen i Indianbyn. Ett nytt besök planeras nästa år med Nina som ansvarig.

§ 22  Information

Allt är klart för resan till Skottland. 5 familjer åker.

11 september kommer besök från Leningrad till Eskilstuna. Solveigh representerar vår förening. Lena och Jeanette är också intresserade att närvara.

Riksföreningen Autism håller konferens i Trollhättan 16-17 oktober. FA Södermanland betalar för de styrelsemedlemmar som vill åka.

En internationell Autism konferens hålls i Danmark 7-8 november.

§ 23  Övrigt

Maritta och Ebbe, Mats Åke, Solveigh och paret Melvinsson, samt representanter från FUB var närvarande vid Vård och Omsorgsnämndens träff om handikappomsorg i Katrineholm 15 maj.

HSO ordnar workshops 21-23 oktober om olika funktionshinder.

Vi har fått förfrågan om synpunkter till Handikapp Politiska programmet. Han har förberett ett remissvar.

Johan har förslag om att gå ut till skolor och informera om Autism. Han föreslår att informationsgruppen består av en person med autism och föräldrar till barn med autism.

§ 24  Nästa möte

Nästa möte planerat till 4 september 18:00 i Handikappens hus. Mats går igenom användning av mallar till 19:00 varefter vi går och äter på Lilla Krog.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Lena Wärn

Styrelsemöte Föreningen Autism 2003-05-09 på Tallgården Skebokvarn

Närvarande: Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Terje Lauritzen och Helena Barrett

§ 10     Genomgång av protokoll

Åke gick igenom föregående protokoll.

§ 11     Val av justerare

Terje Lauritzen valdes till justerare.

§ 12  Ekonomisk genomgång

Åke redovisade för ekonomin som för tillfället är god.

§ 13  Rapporter

Mats redogjorde för träffen på Neuropsykiatriskt centrum (Autismcentrum).

12 maj är det studiebesök på korttids i Flens kommun.

Vuxengruppen har inte haft någon träff sen senaste styrelsemötet. Nästa träff är söndag 11 maj.

Jeanette informerade om projektet Aspberger-Arbete i Göteborg. Full rapport finns på hemsidan.

Terje redogjorde för HSOs årsmöte.

§ 14  Information

Tom Tit kan inte bokas en timme innan det öppnas som tidigare sagts. Bara vara rummet kommer att bokas 11:00-12:00 istället.

Nina har beställt en Astrid Lindgren film och den nya Disney filmen till den 22 november.

Åke har inte fått något svar hos Hjortenbergs badet än.

Det är få anmälningar till indianbyn än så länge. Sista anmälningsdag är 28 maj.

Fem familjer kommer att åka till Skottland vecka 29.

Maritta har tagit över Ansgarsgården 27-29 juni. Priserna blir samma i år, stuga 1000:- och rum 750:-

Föreläsning på Hedenlunda beställd till 23 oktober.

11 september kommer det besök från Leningrad.

11-12 augusti har SIT föreläsning för tonåringar och vuxna med Autismspektrumstörningar.

15 maj är det träff angående handikappomsorgen i Katrineholm. Mats, Solveigh och Jeanette ska gå. Maritta och familjen Melvinson kontaktas för att se om de också kan närvara.

Hälsans Hus har öppet hus den 17 maj. Mats ställer ut skärmar om föreningen och kontaktar Gunilla Blick om hon kan vara där.

Det planeras ett öppet hus på Handikappens hus i oktober. Vi är inbjudna att ha utställning.

Jeanette redogjorde för den arkivkurs hon deltagit i.

§ 15  Övrigt

Som inledande styrelsemöte i september föreslås det att vi går ut och äter.

Åke föreslår att vi ordnar föräldraträffar för nya medlemmar en gång om året, förslagsvis i juni.

§ 16  Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte sattes till 24 juni, 18:00 hemma hos Mats Lundgren.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Terje Lauritzen

Styrelsemöte Föreningen Autism 2003-04-10 på Tallgården Skebokvarn

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Jeanette Laurent, Nina Gustafsson och Helena Barrett

§ 1  Genomgång av protokoll

Solveigh gick igenom föregående protokoll.

§ 2  Val av justerare.

Jeanette Laurent valdes till justerare.

§ 3  Ekonomisk genomgång.

Åke redogjorde för ekonomin. Allt är i sin ordning.

§ 4  Neuropsykiatriskt centrum.

Träffen på NPC (Autismcentrum) är 30 april kl. 10:00. Jeanette, Terje, Nina, Mats, Solveigh och Helena åker dit.

§ 5  Rapporter

Korttids i Flen öppnas i maj. Fortfarande oklart om antal personal som kommer att anställas.

Jeanette redogjorde för vuxengruppens träff.

Mats och Solveigh redogjorde för Repskaps- och riksmötet och redovisade fredagens heldagsföreläsning om autism och Asperger Syndrom.

Särskolan kommer att vara kvar, men kvalitén kommer att ses över.

Vi har blivit tillfrågade om vi vill ha en annons i en handikapptidning i höst. Helena skickar in underlaget för annonsen. 

En rapport från Empowerment Stockholmskonferensen finns på vår hemsida.

§ 6  Information

Datum är fastslagna för Handikapptinget.

Mats har fått en ¨Lathund för handikapprörelsens lokala påverkansarbete¨.

Det har kommit ut två nya böcker skrivna av pojkar med Asperger.

§ 7  Utskick

Vi kan hyra Tom Titt 1 timme innan de öppnar. Solveigh bokar den 18 oktober (25 oktober som reserv).

Nina bokar bion 22 november.

Vi badar igen den 20 september kl. 17:00-19:00. Åke bokar Hjortenbergsbadet.

Datum för Indianbyn är 15 juni.

Ett uppdaterat utskick om årets Skottlands resa förbereds av Åke.

Maria är sjuk och kan inte ta hand om Ansgarsgården. Mats frågar om Marita kan hålla i det istället.

Höstens föreläsning får temat Asperger Syndrom och Arbete. Solveigh tar in anmälan.

Det kommer även att skickas ut information om Vuxengruppen, intresseanmälan för lokala föreningar och styrelseinformation.

§ 8  Övrigt

Ersättning för e-post kostnader bestämdes till 300 kr per kvartal till sekreteraren och 200 kr per kvartal till övriga. Utgifter lämnas in en gång i kvartalet.

Jeanette ska gå en kurs i arkivering. Flertalet gamla protokoll lämnas till henne för att arkiveras.

Ett förslag lades om att rikta en aktivitet till nya i föreningen. Åke arbetar ut ett förslag och frågan tas upp igen nästa möte.

§ 9  Nästa möte

Inget datum sattes för nästa möte.

Vid protokollet Ordförande Justerare
Helena Barrett Solveigh Lagerbäck Jeanette Laurent

 


Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2003-03-09
Föreningen Autism Södermanland

Närvarande: Solveigh Lagerbäck, Åke Lagerbäck, Mats Lundgren, Terje Lauritzen, Jeanette Laurent och Nina Gustafsson.

§ 1. Val av ordförande för mötet

Till mötets ordförande valdes Solveigh Lagerbäck.

§ 2. Val av sekreterare för mötet

Till mötets sekreterare valdes Nina Gustafsson.

§ 3. Val av justerare för protokollet

Till mötets justerare valdes Solveigh Lagerbäck samt Jeanette Laurent.

§ 4. Val av vice ordförande

Till vice ordförande valdes Mats Lundgren.

§ 5. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Helena Barrett.

§ 6. Val av kassör

Till kassör valdes Åke Lagerbäck.

§ 7. Firmatecknare

Åke Lagerbäck och Solveigh Lagerbäck var för sig.

§ 8. Undertecknare av bokslut

Åke Lagerbäck och Solveigh Lagerbäck.

§ 9. Kontaktperson till HSO

Terje Lauritzen valdes till kontaktperson för HSO i Södermanland.

§ 10. Arvode och reseersättning

Fortsatt 16:-/mil i bilersättning alt. ersättning för kommunikationer. Inget arvode. Ersättning för föreläsningar utgår om ekonomin tillåter och ska beslutas först på ett styrelsemöte där över hälften av styrelsemedlemmarna deltar.

§ 11. Träff med NPC - autismteamet

30/4 kl. 09.00

§ 12. Övriga frågor

Styrelsen ger Tina Eriksson i uppdrag att föra föreningens talan i Handikapporganisationernas samarbetskommitté i Nyköping.

Styrelsen ger Lena Wärn i uppdrag att vara sammankallande till ett upptaktsmöte för bildande av en lokalförening i Nyköping. Föreningsbildandet sker enligt de stadgar som Riksföreningen tagit fram. Vid mötet deltar ytterligare styrelsemedlem och även Tina Eriksson inbjuds för att presentera sitt uppdrag.

Beslut togs om att vuxengruppen får ett tak på 5000:-/år att använda till reseersättning samt verksamheten.
Jeanette Laurent ansvarar för vuxengruppens ekonomi.

Styrelsen ger Daniel och Jeanette i Vuxengruppen i uppdrag att delta på konferens i Stockholm samt träff i Göteborg för vuxna med Asperger syndrom och får i uppdrag att redovisa det för styrelsen.

Mats Lundgren kontaktar FUB och Dampföreningen för fortsatt samarbete med syskonträffar och kostnader för verksamheten.

Åke Lagerbäck öppnar ett e-postgiro.

§ 13. Kommande styrelsemöte

Torsdag 10/4 kl. 18.00 hos Solveigh och Åke Lagerbäck.

 

Vid protokollet Ordförande Justerare
Nina Gustafsson Solveigh Lagerbäck Jeanette Laurent

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010