Verksamhetsberättelse Föreningen Autism Södermanland 2003-01-01 - 2003-12-31

Styrelse

Ordförande:

Solveigh Lagerbäck

Vice Ordförande:

Mats Lundgren

Kassör:

Åke Lagerbäck

Sekreterare:

Helena Barrett

Ledamöter:

Gunilla Blick

 

Terje Lauritzen

 

Nina Gustafsson

Suppleanter:

Maud Husberg

 

Jeanette Laurent

 

Lena Wärn

Revisorer

Olle Boethius

 

Krister Eriksson

Revisorssuppleanter

Ann Flack

 

Henrik Linde

Valberedning

Göran Husberg (sammankallande)

 

Caroline Håkansson

Antal medlemmar 2003: 56 institutioner och 199 privata samt ca 30 stödmedlemmar

Finansiering: Medlemsavgifter har varit 275 kr institution, 175 kr för privat och 25 kr för stödmedlem.

Utöver ordinarie landstingsbidrag på 30 500 kr har Landstinget gett oss extra bidrag för verksamheter såsom bad, bio och läger med sammanlagt 13 200 kr.

Från Sparreholms Första-maj-blomme-kommitté har vi fått en gåva på 1 000 kronor.

Årets föreläsningar har gett ett netto på ca 5 000 kr.

Januari

9.

Möte med arbetsgruppen för projektet Öppet för alla - Maud

10.

Möte med arbetsgruppen för Handikapplan i Strängnäs - Maud

10.

Planeringsdag på Almåsa inför Empowerments sommarläger - Jeanette

18.

Vuxenträff i Katrineholm - Jeanette 2 deltagare

23.

Möte med HSO - Katrineholm - Mats

23.

Årsmöte med handikappkretsen i Strängnäs - Maud

24.

Möte med arbetsgruppen för Handikapplan i Strängnäs - Maud

29.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

Februari

5.

Möte med Kultur och Handikapp-gruppen i Sörmland - Maud

10.

Möte med arbetsgruppen för projektet Öppet för alla - Maud

10.

Möte med Johan Liw och Lena Nilsson från Damsdal om övergång från skola till arbete och vuxenliv - Solveigh

11.

Styrelsemöte

16.

Vuxenträff i Katrineholm - Jeanette 3 deltagare

24.

Besökte Rinmanskolan och undervisat elever på gymnasiet - Solveigh

25.

Möte med LSS-enheten i Strängnäs - Maud

27.

Möte med Korttidsgruppen i Flens kommun - Nina

28.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

Mars

2.

Syskonträff - Caroline Håkansson

9.

Årsmöte i Katrineholm

10.

Föreläsning: Sociala berättelser, Birgitta Andersson, Eskilstuna - Solveigh

12.

Besökte Brukarkooperativet Emil och föreläst om autism och annorlunda upplevelser av sinnesintryck - Solveigh

13.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

15.

Bad i Nyköping - ca 25 deltagare

21.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

22.

Bio i Flen ¨Sagan om de två tornen¨ - Nina

26.

Besökte Vallmotorp och pratade med Bosse Kvist om föreningen och dess verksamhet. Informerade även de boende - Solveigh

29-30.

Empowermentkonferens i Stockholm - Jeanette

April

4.

Gunilla Gerland talade om Autism och Sexualitet. Samarbete med Eskilstuna Kommun - Solveigh

4.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

4-6.

Riks och rep-skapsmöte i Södertälje - Solveigh, Jeanette, Mats

6.

Vuxenträff i Katrineholm - Jeanette 3 deltagare

8.

Möte med LSS-enheten i Strängnäs - Maud

9.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

10.

Styrelsemöte

15.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

16.

Möte med Kommunala Handikapprådet i Strängnäs - Maud

18.

Årsmöte för HSO - Katrineholm - Mats

23.

Möte med Korttidsgruppen i Flens kommun - Solveigh

26-27.

AS-träff i Göteborg - Jeanette, Daniel

29.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

30.

Möte med NP Centrum i Eskilstuna - Solveigh, Jeanette, Helena, Terje, Mats

Maj

8.

Arkivutbildning i Katrineholm - Jeanette

9.

Styrelsemöte

11.

Vuxenträff i Katrineholm - Jeanette 4 deltagare

12.

Möte med Korttidsgruppen i Flens Kommun - Solveigh

12.

Planeringsdag inför Empowerments sommarläger - Jeanette

12.

Information och visning av Korttids i Hälleforsnäs - Solveigh, Nina, Åke

14.

Möte med arbetsgruppen för projektet Öppet för alla - Maud

14.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

15.

Möte med representanter från vård- och omsorgsnämnden, Politiska ledningsgruppen i Katrineholms kommun - Solveigh

16.

Möte med arbetsgruppen för handikapplan i Strängnäs - Maud

17.

Riksföreningens skolgrupp, Västerås - Solveigh

20.

Möre med LSS-enheten i Strängnäs - Maud

Juni

4.

Möte med Korttidsgruppen i Flens Kommun - Solveigh

11.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

12.

Möte med Flens kommun om att starta Asperger-klasser i Malmköping. Diskuterade lokaler, elever, personal, utbildningar samt nätverk/samverkan - Solveigh

15.

Vuxenträff i Katrineholm - Jeanette 6 deltagare

15.

Familjeutflykt till Indianbyn i Strängnäs - Nina

24.

Styrelsemöte

27-29.

Familjehelg på Ansgarsgården - Maritta och Ebbe Duvbro, Annika Håkansson

Juli

v.29

Resa till Skottland, 5 familjer, 15 deltagare. Träffade lokala autism föreningen i Inverness- Åke

Augusti

2.

Utbildningsdag på Almåsa, Jeanette

3-8.

Nattjour på Empowerments sommarläger för vuxna med AS/Autism, Jeanette

9.

Riksföreningens skolgrupp, Västerås - Solveigh

14.

Möte med Korttids gruppen i Flens Kommun - Solveigh

20.

Möte med Katrineholms handikappråd- Mats

25.

Möte med HSO - Katrineholm - Mats

September

4.

Invigning av Torsbo korttidshem i Flen - Nina

4.

Möte med kommunala handikapprådet i Strängnäs - Maud

8.

Skolgruppen, Riksföreningen - Solveigh

11.

Handikapp och Habilitering fick besök från Leningrad - Terje

16.

Möte med LSS-enheten i Strängnäs - Maud

17.

Möte med FA-medlemmar i Strängnäs kommun - Maud

19.

Arbetsdag inför riksföreningens ordförandekonferens - Solveigh

20.

Bad i Nyköping - ca 20 deltagare

20-21.

Ordförandekonferens på Gotland - Solveigh och Mats

21.

Vuxenträff i Katrineholm, Jeanette 6 deltagare

22.

Föräldragruppen i Nyköping hade möte - Lena

23.

HSO - Katrineholm ordförandemöte - Mats

29.

Möte med HSO - Katrineholm - Mats

29.

Möte med handikappkretsen i Strängnäs - Maud

Oktober

6.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

9.

Styrelsemöte

12.

Vuxenträff i Katrineholm, Jeanette 4 deltagare

13.

Katrineholms handikappråds budgetmöte - Mats

16-17.

Rikskonferens om Autism och Arbete i Trollhättan - Solveigh och Jeanette

18.

Tom Tits i Södertälje - Maritta och Ebbe Duvbro

20.

Föreläsning: Autism och Arbete på Hedenlunda - Solveigh

20.

Möte med FA-medlemmar i Strängnäs kommun - Maud

22-23.

Föreningen deltar i HSO:s öppet hus på Linne'gården i Katrineholm - Jeanette, Mats

29.

Möte med HSO - Katrineholm - Mats

November

3.

Förmöte inför Sörmlands Läns Handikappråds kommande sammanträde - Solveigh

3.

Möte med Katrineholms handikappråd - Mats

9.

Vuxenträff i Katrineholm, Jeanette 6 deltagare

11.

Information om autism på Ellwynska Skolan för undersköterskor, Valbar kurs - Solveigh

17.

Möte med Handikappkretsen i Strängnäs - Maud

18.

Möte med LSS-enheten i Strängnäs Kommun - Maud

20.

Styrelsemöte

22.

Bio i Flen ¨Hitta Nemo¨ och ¨Saltkråkan¨ - Nina. Ca 40 besökare

December

1.

Möte med NP Centrum i Eskilstuna - Nina, Jeanette, Solveigh

2.

Möte med FA-medlemmar i Strängnäs kommun - Maud

4.

Möte med Kommunala handikapprådet i Strängnäs - Maud

5.

Samtal med föräldrar till son med AS, Jeanette

6.

Styrelsemöte med julbord.

8.

Möte med HSO - Katrineholm - Mats

11.

Uppstartmöte angående Strandskolans om-/tillbyggnad. Barn- och ungdoms nämnden, Vård- och omsorgsnämnden, KFAB, FUB samt personal från Strandskolan och Björkhagen medverkade - Mats

21.

Vuxenträff i Katrineholm, Jeanette 7 deltagare

Föräldragrupper

Lokala föräldragrupper har startat under året i Katrineholm, Strängnäs och Nyköping. Det är roligt att se att vi är aktiva på alla nivåer.

Skrivelser

I maj skickades en skrivelse till Flens kommun angående heldagsomsorg i kommunen - Mats, Solveigh, Nina

I oktober skickades remissvar om det Handikapp-politiska programmet, dels Landstingets och dels Strängnäs Kommuns - Åke, för Strängnäs i samråd med Maud

Under året har Strandskolan i Katrineholm diskuterats och i flera skrivelser till kommunen har synpunkter framförts - Mats

Övrigt

Länsbiblioteket har med pengar från SISUS utvecklat en modell för fortbildning av bibliotekspersonals bemötande av personer med funktionshinder. Nyköpings och Katrineholms bibliotek deltog i projektet - Maud Husberg

Länssamrådet för kulturfrågor träffades under ledning av Margareta Norberg - Maud Husberg

Strängnäs kommun har utarbetat en handikapplan. Gruppen träffades 8 gånger under året. Planen skickades ut på remiss och antogs av fullmäktige i december 2003 - Maud Husberg

Lena Wärn har följt skolverksamheten i Nyköping årskurs 0-6.

Under året har kassörsarbetet underlättats med e-postgiro (Internet-betalningar) och datoriserat redovisningsprogram hos kassören - Åke

 

För styrelsen

 

Helena Barrett
Sekreterare

Solveigh Lagerbäck
Ordförande


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010