Verksamhetsberättelse Föreningen Autism Södermanland

2004-01-01 - 2004-12-31

FA Södermanlands styrelse:

Ordförande:

Solveigh Lagerbäck

Vice Ordförande:

Mats Lundgren

Kassör:

Åke Lagerbäck

Sekreterare:

Helena Barrett

Ledamöter:

Gunilla Blick

Hans Eriksson

Nina Gustafsson

Suppleanter:

Jeanette Laurent

Lena Wärn

Revisorer

Olle Boethius

Krister Eriksson

Suppleanter

Kristina Söderberg

Inger Kvarnö

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Föräldragrupper

De lokala grupperna fortsatte med sitt fina arbete under året.

I Strängnäs har det även bildats en grupp för föräldrar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Denna bildades i samarbete mellan Diakoniverksamheten, FUB och FA.

Övrigt

Solveigh Lagerbäck reste till London och Kent för att titta på verksamheter för personer med autism. En sammanställning på cd med fakta, bilder och filmsnuttar är iordninggjord för de som är inresserade.

En speciell bostadsgrupp har träffats vid några tillfällen i Strängnäs. Tanja Henriksson deltog vid dessa möten.

För styrelsen

Helena Barrett Solveigh Lagerbäck
Sekreterare Ordförande