Verksamhetsberättelse Föreningen Autism Södermanland

2005-01-01 - 2005-12-31

FA Södermanlands styrelse:

Ledamöter

Ordförande: Solveigh Lagerbäck

Vice ordförande: Mats Lundgren

Kassör: Åke Lagerbäck

Sekreterare: Helena Barrett

Ledamöter: Gunilla Blick, Hans Eriksson, Elisabeth Melvinsson

Suppleanter: Jeanette Laurent, Helen Sjöström, Tomas Lundin

Revisorer

Olle Boethius och Krister Eriksson

Suppleanter: Stig Karlsson, Inger Kvarnö

Januari

10 Besökt medlem i vuxenboende i Katrineholm - Solveigh

16 Styrelsemöte

17 Besökt medlem i vuxenboende i Katrineholm - Solveigh

24 Besökt medlem i vuxenboende i Katrineholm - Solveigh

26 Styrelsemöte HSO Katrineholm - Mats

29 Vuxenträff, 9 presoner närvarade - Jeanette

31 Förmöte kommunala handikapprådet - Mats

Februari

3 Länssamrådet kultur och handikapp - Maud

3 Vård-och handikappomsorg i Katrineholm referensgrupp - Mats, Elisabeth

5 Föräldragupp i Katrineholm - Elisabeth, Mats

7 Informerat om föreningen för en studerande på socialhögskolan - Solveigh

7 HSO Länshandikapprådets förmöte i Eskilstuna - Hans

7 Kommunala handikapprådet - Mats

10 Ordförandemöte HSO Katrineholm - Mats

17 Kommunala handikapprådet i Strängnäs - Maud

Mars

5 Vuxenträff, 7 personer närvarade - Jeanette

5 Föräldragrupp i Katrineholm - Elisabeth, Mats

7 Styrelsemöte HSO Katrineholm - Mats

12 Årsmöte i Flen

12 Konstituerande styrelsemöte

19-20 Empowermentrådsmöte i Stockholm - Jeanette

22 Informerat om föreningen för en studerande på socialhögskolan - Solveigh

April

2 Föräldragrupp i Katrineholm - Elisabeth, Mats

4 HSO Länshandikapprådets förmöte i Eskilstuna - Hans

6 Kommunala bostadsamrådsgruppen i Strängnäs - Hans

11 Möte Ag Tillgänglighet inför Tillgänglighetsveckan - Mats

14 Vård-och Handikappomsorg i Katrineholm referensgrupp - Elisabeth, Mats

16 Bad i Nyköping, ca 35 deltagare

16-17 Riks-och repskapsmöte i Södertälje

19 Eskilstuna kommuns resursskolor och FA Södermanland samverkar om föreläsning i Eskilstuna om ¨Bemötande och lärande¨ - Solveigh

19 LSS-samråd i Strängnäs - Maud

19 Årsmöte HSO Katrineholm - Mats

26 Styrelsemöt

Maj

2 Styrelsemöte HFK Katrineholm - Mats

3 Möte Ag Tillgänglighet inför Tillgänglighetsveckan - Mats

7 Föräldragrupp Katrineholm - Mats

11 Kommunala bostadsamrådsgruppen i Strängnäs - Hans

14-15 Empowermentrådsmöte i Stockholm - Jeanette

19 Kommunala handikapprådet i Strängnäs - Hans

21 Palstorps hage, Nyköping

23 Möte med NPC - Hans

24-25 Föreläsning med Tony Attwood i Karlstad - Jeanette, Solveigh

28 Vuxenträff, 7 personer närvarade - Jeanette

30 Telefonintervju angående NPC - Solveigh

30 Kommunala handikapprådet - Mats

Juni

2 Genomförande av “stadsvandring” om tillgänglighet - Mats

6 Styrelsemöte

16 Vård-och Handikappomsorg i Katrineholm referensgrupp - Elisabeth, Mats

18 Vuxenträff, 10 personer närvarade - Jeanette

20 Styrelsemöte - HF Katrineholm - Mats

Juli

Ansgarsgården

19 Deltagit i arbete med svar på Katrineholms kommuns frågor om tillgänglighet i stadskärnan - Mats

Augusti

11 Styrelsemöte

12-14 Demokratiläger i Almåsa - Jeanette

15 Empowermentrådsmöte - Jeanette

15 HSO Länshandikapprådets förmöte i Eskilstuna - Hans

15 Förmöte kommunala handikapprådet - Mats

22 Kommunala handikapprådet - Mats

29 Styrelsemöte HF Katrinekolm - Mats

31 HSO Ordförandemöte i Nyköping - Hans

September

4 Bodaborg i Oxelösund. Håkan och Lena

7 Handikapp och Habilitering Landstinget Vuxna med ADHD ochautism - Solveigh

8-10 Ordförandekonferens - Solveigh, Mats

14 Kommunala bostadsamrådsgruppen i Strängnäs - Hans

14 Vård-och Handikappomsorg i Katrineholm referensgrupp - Elisabeth, Mats

17 Vuxenträff, 10 personer närvarade - Jeanette

20 Kommunala handikapprådet i Strängnäs - Hans

26 Förmöte kommunala handikapprådet och styrelsemöte HF Katrineholm - Mats

Oktober

3 Kommunala handikapprådet - Mats

5-6 Handikappdagarna Katrineholm - Mats

8 Bad i Nyköping, ca 40 deltagare

11 Styrelsemöte

15-16 Empowermentrådsmöte - Jeanette

20 Yttrande om förslaget till ishall i Katrineholm - Mats

23 Vuxenträff, 3 personer närvarade - Jeanette

24 Länssamrådet kultur och handikapp - Maud

26 Studiebesök på vuxenträff i Stockholm - Jeanette

31 Förmöte kommunala handikapprådet - Mats

November

2 Styrelsemöte HF Katrineholm - Mats

7 HSO Länshandikapprådets förmöte i Eskilstuna - Hans

7 Kommunala handikapprådet - Mats

9 HSO Ordförandemöte i Sparreholm - Hans

9 Studiebesök på vuxenträff i Stockholm - Jeanette

12 Bio i Flen med fika mellan filmerna, Nina

13 Vuxenträff, 6 personernärvarade - Jeanette

13 Föräldragrupp i Katrineholm - Elisabeth, Mats

15 Kommunala LSS-gruppen i Strängnäs - Hans, Maud

19-20 Föräldrahelg på Hedenlunda. Helene

22 Deltagit KHR Vingåkers förmöte - Mats

22 Särskolegruppen i Strängnäs - Hans

23 Ordförandemöte HF Katrineholm - Mats

28 Förmöte kommunala handikapprådet - Mats

December

1 Styrelsemöte

5 NPC - Solveigh, Jeanette

5 Kommunala handikapprådet - Mats

12 Styrelsemöte HF Katrineholm - Mats

15 Kommunala handikapprådet - Maud

17 Julpyssel med föräldragruppen Katrineholm - Mats

18 Vuxenträff, 5 personer närvarade - Jeanette

För styrelse

Helena Barrett Solveigh Lagerbäck

Sekreterare Ordförande

Helena Barrett Solveigh Lagerbäck
Sekreterare Ordförande

 


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010