Verksamhetsberättelse 2006
Föreningen Autism Sörmland

Styrelsen för Föreningen Autism i Sörmland får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:
Solveigh Lagerbäck, ordförande
Mats Lundgren, vice ordförande
Håkan Steinbüchel, sekreterare
Åke Lagerbäck, kassör
Hans Eriksson, ledamot
Elisabeth Melvinsson, ledamot
Bo Qvist, ledamot
Jeanette Laurent, suppleant
Helené Sjöström, suppleant
Tomas Lundin, suppleant
Gunilla Thorn, suppleant
Gunilla Blick, suppleant

Styrelsen har haft 6 sammanträden under året.

Riksföreningen

Solveigh Lagerbäck har under året varit ledamot i Riksföreningen Autism och Jeanette Laurent har deltagit i Empowermentrådet på riksplanet. Mats Lundgren har varit revisorssuppleant i Riksföreningen Autism.

Lokalavdelningar

Föreningen har haft en formell lokalavdelning i Nyköping med vald lokal styrelse. De har haft några möten och bl a engagerat sig i vissa kommunala frågor.

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster med i genomsnitt ett 10-tal deltagare.

Under året har föreningen startat föräldragrupp även i Eskilstuna. Där har man träffats ca en gång per månad och antalet deltagare har successivt ökat.

Representation i olika organ

Mats Lundgren och Hans Eriksson har representerat föreningen i Handikappföreningarna Katrineholm respektive Handikappföreningarna Södermanland.

NPC

Under året har ett flertal möten varit med NP Centrum Sörmland. Dessutom har föreningen engagerat sig i de förändringar som aviserats inom Landstinget och bl a skrivit öppet brev till politikerna för att påverka utformningen av NPC samt ställa berättigade krav utifrån våra medlemmars behov.

Kommunala representanter

Hans Eriksson och Maud Husberg har bl a medverkat i den kommunala handikapprådet, LSS-samrådsgruppen och särskolegruppen i Strängnäs.

I Katrineholm har Mats Lundgren och Elisabeth Melvinsson varit aktiva i HFK, komunala handikapprådet och som referensgrupp till Vård & omsorg m m.

I Nyköping har Carina Eriksson varit representant i handikappades samarbetskommitté samt i kommunens handikappråd.

LSS-ombud

Under 2006 har föreningen utsett tre LSS-ombud vars roll är att kunna hjälpa medlemmar som har frågor o dyl kring LSS. Hans Eriksson, Helené Sjöström och Elisabeth Melvinsson deltagit i utbildning till LSS-ombud.

Medverkan i utbildningar, föredrag m m

Jeanette Laurent har varit mycket aktiv under året och har bl a hållit föredrag på fritidsledarprogrammet Duveholmsskolan, genomgått mentorsutbildning mm.

Aktiviteter för föreningens medlemmar

Bio genomfördes med två föreställningar den 25 mars och 28 oktober i Hälleforsnäs. Antalet deltagare var ca 40 per gång.

Ett läger anordnades helgen 30/6-2/7 på Ansgarsgården. Detta läger är mycket populärt och blev fulltecknat för övernattning. Några medlemmar deltog enbart på dagtid också.

Den 8 april och 30 september hyrde föreningen Hjortensbergsbadet i Nyköping. Medverkade gjorde ett 40-tal medlemmar per tillfälle.

Helgen 18-19 november anordnades en föräldrahelg på Vallmotorp. Ett 20-tal föräldrar deltog.

 

Styrelsen för Föreningen Autism Sörmland

 

Flen mars 2007

Bilaga till verksamhetsberättelse 2006

Januari

14-15 Helgmöte i Empowermentrådet. Jeanette
24 Styrelsemöte Skebokvarn
25 25 min långt föredrag om autism och AS för elever på fritidsledarprogrammet Duveholmsskolan. Jeanette
28 Föräldragrupp Katrineholm, Elisabeth

Februari

1 Styrelsemöte HFK, Mats
6 HFS länshandikapprådet förmöte Eskilstuna, Hans.
8 Referensgrupp Vård & Omsorg, Katrineholm, Elisabeth
8 Ordförandemöte HFK, Mats
9 Projektledare för utbildning av personal i kommuner och landsting.Samordning Milton Sörmland. Solveigh, Mats
14 Kommunala LSS-gruppen Strängnäs, Hans och Maud
15 HFS ordförandemöte Flen, Hans.
16 Rådslag Referensgrupp Vård & Omsorg, Katrineholm, Elisabeth
18-19 Mentorsutbildning i Sthlm. Jeanette

Mars

11 Årsmöte
16 Kommunala handikapprådet, Strängnäs, Hans och Maud
25 Bio i Hälleforsnäs, Solveigh, Åke.
27 HFS länshandikapprådet förmöte Eskilstuna, Hans.
27 Styrelsemöte HFK, Mats
29 Möte med vård och omsorgsnämndens ordförande, handikappomsorgschefen och vård- och omsorgschefen ang. särskilt boende i Katrineholm. Mats, Solveigh, Maritta och Ebbe.

April

1-2 Mentorsutbildning i Sthlm. Jeanette
1-2 Utbildning LSS-ombud, Hans
4 Styrelsemöte Vallmotorp
5 HFS ordförandemöte Flen, Hans.
8 Bad i Nyköping, Solveigh, Åke
9 Föräldragrupp, Katrineholm
11 Förmöte KHR Katrineholm, Mats
12 Uppstartsmöte och handledning i mentorsverksamhet m.m. i Sthlm. Jeanette
18 KHR Katrineholm, Mats
19 Årsmöte HFK, Mats
19 Referensgrupp Vård & Omsorg, Katrineholm, Elisabeth
22-23 Helgmöte i Empowermentrådet i Sthlm. Jeanette
24 Syskongruppen träffas i Katrineholm. Elin.
25 Familjeträff Eskilstuna. Tomas.

Maj

2 Kommunala LSS-gruppen, Strängnäs, Hans och Maud
5-7 Riksmöte, Solveigh
13 Föräldragrupp Katrineholm, Elisabeth
16 Särskolegruppen, Strängnäs, Hans
17 HFS årsmöte Eskilstuna, Hans
30 KHR Katrineholm, Mats

Juni

1 Kommunala handikapprådet, Strängnäs, Hans.
6 Styrelsemöte i Katrineholm.
7-9 Kontaktperson på Empowerments sommarkurs i Jönköping. Jeanette
10 Föräldragrupp Katrineholm, Elisabeth
12 NPCenter i Flen, Solveigh
30-2/7 Ansgarsgården

Juli

 

Augusti

14 HF Södermanland länshandikapprådet förmöte Eskilstuna, Hans.
16 HF Södermanland ordförandemöte Flen, Hans.
16 Styrelsemöte HFK, Mats
17-18 Empowermentrådsmöte i Sthlm. Jeanette
18-20 Arbete som kontaktperson och nattjour på sommarläger för vuxna med AS/autism på Almåsa  Jeanette
29 Handikappkretsen, Maud.
29 Styrelsemöte på Linnégården, Katrineholm.

September

18 KHR Katrineholm, Mats
19 Kommunala LSS-gruppen, Strängnäs, Hans och Maud.
26 Särskolegruppen, Strängnäs, Hans
30 Bad i Nyköping ca 40 deltagare

Oktober

3 Styrelsemöte
6 Samrådsmöte Etuna (psykkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt brukar- och anhörigorganisationer) Jeanette
7 Föräldragrupp Katrineholm, Elisabeth
11 Vägverkets trafiksäkerhetskonferens, Mats
12 Resursgruppen i Katrineholm. Helene, Mats, Elisabeth och Solveigh
23 Styrelsemöte HFK, Mats
24 NPCenter i Eskilstuna. Bo, Solveigh, Jeanette
24 Refgruppsmöte Vård & Omsorg, Katrineholm, Mats
28 Bio Hälleforsnäs ca 40 deltagare, Åke ochSolveigh
31 KHR Katrineholm, Mats

November

4 Föräldragrupp, Katrineholm, Elisabeth
5 Syskongrupp
7-8 Rikskonferens i Göteborg. Solveigh
13 HFS länshandikapprådet förmöte Eskilstuna, Hans
14 Styrelsemöte
15 Öppet brev till Landstinget angående NPC mm, Åke, Mats
18-19 Föräldrahelg ca 20 deltagare, Vallmotorp, Åke och Solveigh
21 Kommunala LSS-gruppen Strängnäs, Hans och Maud.
22 HFS ordförandemöte Flen, Hans
22 Ordförandemöte HFK, Mats
26 Bodaborg. Håkan, Solveigh, Åke
28 Särskolegruppen Strängnäs, Hans
28 KHR, Katrineholm, Mats

December

4 Handikappkretsen, Maud
7 Kommunala Handikapprådet, Strängnäs, Maud, Hans
16 Julpyssel föräldragruppen i Katrineholm

Solveigh Lagerbäck har deltagit i styrelsen för Riksföreningen Autism.

Carina Eriksson, har deltagit i Kommunala Handikapprådet i Nyköping.

Tomas Lundin har i Eskilstuna samlat föräldrar ca en gång i månaden för träffar.

Flen mars 2007

 

Styrelsen för Föreningen Autism Sörmland

 

 


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010