Verksamhetsberättelse 2007 Föreningen Autism Sörmland

Styrelsen för Föreningen Autism i Sörmland får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Solveigh Lagerbäck, ordförande
Mats Lundgren, vice ordförande
Håkan Steinbüchel, sekreterare
Åke Lagerbäck, kassör
Hans Eriksson, ledamot
Elisabeth Melvinsson, ledamot
Bo Qvist, ledamot
Jeanette Laurent, suppleant
Annica Lundgren, suppleant
Tomas Lundin, suppleant
Gunilla Thorn, suppleant
Susanne Eriksson, suppleant

Styrelsen har haft 6 sammanträden under året.

Medlemmar

Under året har föreningen haft ca 280 medlemmar och ett 100-tal stödmedlemmar.

Riksföreningen

Solveigh Lagerbäck har under året varit ledamot och Mats Lundgren varit revisorsuppleant i Riksföreningen Autism. Jeanette Laurent har deltagit i Empowermentrådet på riksplanet. Flera styrelsemedlemmar har representerat styrelsen på Riksmötet. Föreningen har bidragit med svar till den rikstäckande skolenkäten som genomförts under året av Riksföreningen. På ordförandemötet i Sunne deltog Solveigh.

Lokalavdelningar

Föreningen har haft en formell lokalavdelning i Nyköping med vald lokal styrelse.

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster med i genomsnitt ett 10-tal deltagare.

I Eskilstuna har en föräldragrupp varit mycket aktiv under året. Där har man träffats ca en gång per månad och drivande har Tomas Lundin varit. Man har bland annat varit ute och ätit tillsammans, haft möte med polisen, försäkringskassan och skolchef.

Representation i olika organ

Hans Eriksson har representerat föreningen i HFS.

NPC

Under året har ett flertal möten varit med NP Centrum Sörmland. Det har dels varit information från NPC och dessutom har föreningen fått möjlighet att driva viktiga frågor för medlemmarna. Samverkan med föreningen Attention i samband med mötena.

Kommunala representanter

Hans Eriksson och Maud Husberg har bla medverkat i det kommunala handikapprådet, LSS-samrådsgruppen och särskolegruppen i Strängnäs.

I Katrineholm har Mats Lundgren varit aktiv i Handikappföreningarna Katrineholm samt representerat föreningen i det kommunala handikapprådet. Mats Lundgren och Elisabeth Melvinsson har deltagit i referensgrupp vid Vård & Omsorg förvaltningen.

I det kommunala handikapprådet i Flen har Jane Eriksson har deltagit. I Eskilstunas kommunala handikappråd har Viveka Bardun deltagit.

LSS-ombud

Under 2007 har föreningen haft två LSS-ombud vars roll är att kunna hjälpa medlemmar som har frågor kring LSS. Det är Hans Eriksson och Elisabeth Melvinsson som är LSS-ombud.

Skolrepresentanter

Solveigh Lagerbäck och Tomas Lundin har varit skolrepresentanter under året.

Medverkan i utbildningar, föredrag m m

Styrelsen har varit på ett flertal föreläsningar. Bland annat Deltog Susanne på föredrag om ”Mänskliga rättigheter” enligt nya FN-konventionen, På föreläsning av Gunilla Gerland i Katrineholm deltog Jeanette och Susanne samt på fördraget i Vingåker med Håkan Jansson ”Jag och mina diagnoser” deltog Jeanette och Maritta.

Den 4 april ordnade föreningen en föreläsning med Thomas Sjödin med rubriken ” Var får man orken ifrån”. Det kom ett 40-tal åhörare till Hedenlunda.

Övriga aktiviteter

Bio genomfördes med två föreställningar den 17 mars och 27 oktober. i Hälleforsnäs. Antalet deltagare var ca 40 per gång.

Familjeläger anordnades traditionsenligt helgen 29/6-1/7 på Ansgarsgården. Detta läger är mycket populärt och blev fulltecknat för övernattning. Några medlemmar deltog enbart på dagen också.

Den 21 april och 13 oktober hyrde föreningen Hjortensbergsbadet i Nyköping. Medverkade gjorde ett 40-tal medlemmar per tillfälle.

Föräldrahelg anordnades under våren.

Susanne Eriksson har under året tagit över ansvaret för föreningens bibliotek och har bland annat köpt in nya böcker och lagt upp nya riktlinjer.

Föreningens medlemsregister och hemsida sköts av Mats Lundgren.

 

 

Styrelsen för Föreningen Autism Sörmland

Flen mars 2008

Bilaga till verksamhetsberättelse 2007

Januari

16

Styrelsemöte, Flen

22

Styrelsemöte HFK, Mats

Februari

1

Kurs i Kommunala Handikappråd, Hans

13

Kommunala LSS-gruppen, Strängnäs, Hans

14

HFS ordförandemöte Eskilstuna, Hans.

15

Särskolegruppen, Strängnäs, Hans
Förmöte KHR Katrineholm, Mats

20

KHR Katrineholm, Mats

Mars

1

NPC, Eskilstuna, Solveigh och Bo
Styrelsemöte HFK, Mats

10

Årsmöte, Vallmotorp

14

Kommunala handikapprådet Strängnäs, Hans och Maud.

17

Bio i Hälleforsnäs, Solveigh och Åke.

22

Besökt föräldragrupp i Eskilstuna, Solveigh

24

Styrelsemöte, Flen

26

Styrelsemöte HFK, Mats

27

Förmöte KHR Katrineholm, Mats

28

Arbetsmöte KHR, Mats

April

 

Föräldrahelg Vallmotorp

2

Information föräldragrupp Aspergerklass i Flen, Solveigh
KHR Katrineholm, Mats

4

Föreläsning ”Var får man orken ifrån” med Thomas Sjödin på Hedenlunda

21

Bad för medlemmar i Nyköping, Åke

24

LSS gruppen, Strängnäs, Hans

Maj

3

KHR Katrineholm, Mats

6

RFA Riksmöte, Solveigh och Hans

9

HFS årsmöte Eskilstuna, Hans

29

KHR Katrineholm, Mats

Juni

7

Kommunala handikapprådet Strängnäs, Hans.

9

Styrelsemöte, Flen

14

Styrelsemöte HFK, Mats

29-1/7

Familjeläger Ansgarsgården

Juli

 

Augusti

13

HFS länshandikapprådet förmöte Nyköping, Hans.

28

Styrelsemöte Sköldinge

September

6

Kommunala handikapprådet, Strängnäs, Hans

9

Trollvandring

18

LSS-gruppen, Strängnäs, Hans

19

HFS Ordförandemöte, Flen, Hans

24

Styrelsemöte HFK, Mats

26

Ordförandemöte HFK, Mats

Oktober

2

Styrelsemöte Katrineholm

13

Bad för medlemmar i Nyköping, Åke

15

NPC i Eskilstuna, Solveigh och Bo

22

Styrelsemöte HFK, Mats

23

Daglig verksamhet VoN Katrineholm, Mats

29

HFS Länshandikapprådet förmöte, Eskilstuna, Hans

30

KHR Katrineholm, Mats

November

6

Arbetsmöte HFK, Mats

20

LSS-gruppen i Strängnäs, Hans
Ordförandemöte HFK, Mats

21

HFS ordförandemöte i Flen, Hans

27

Styrelsemöte, Flen

December

11

KHR Katrineholm, Mats

Sörmland mars 2007

 

Styrelsen för Föreningen Autism Sörmland

 

 

 


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010