Mål- och verksamhetsplan år 2008 för Föreningen Autism i Södermanland

Föreningen Autism i Södermanland är knutet till Riksföreningen Autism. FA är en intresseorganisation där medlemmar är bland annat personer med autism, anhöriga, personal samt arbetsgivare och andra berörda.

Mål

Målet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra liv för personer med autism och autismliknande funktionsnedsättningar.

Föreningen Autism i Södermanland arbetar för att

Verksamhetsplan

Aktiviteter

Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010