Verksamhetsberättelse för 2009

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Solveigh Lagerbäck, ordförande

Mats Lundgren, vice ordförande

Åke Lagerbäck, sekreterare

Hillevi Gustafsson, kassör

Hans Eriksson, ledamot

Håkan Steinbüchel, ledamot

Tomas Lundin, suppleant

Maritta Duvbro, suppleant

Annica Lundgren, suppleant

Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 22 mars med ett 40-tal deltagare. En skola och tre företag var inbjudna att berätta om sina verksamheter med inriktning på autism och Aspergers syndrom.

Riksförbundet:
Under året beslutade Riksföreningen att ett namnbyte ska ske inför 2010. Riksföreningen Autism blev Autism- och Aspergerförbundet medan vi numera heter Autism- och Aspergerföreningen Södermanland.

Solveigh Lagerbäck har under året varit ledamot i Riksföreningen Autism.

På Riksföreningens konferens om boende och fritid 2 – 3 april deltog Solveigh och Annica.

Solveigh deltog på Riksmötet 25 – 26 april.

Mats representerade Södermanland på Ordförandemötet 5-6 september.

Lokalavdelningar:

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster med i genomsnitt ett 10-tal deltagare.

Föräldragruppen i Eskilstuna har träffats ca en gång per månad och antalet deltagare har successivt ökat.

Representation i olika organ:

Mats Lundgren och Hans Eriksson har representerat föreningen i Handikapporganisationerna
i Södermanland – HFS, Hans i Södermanland och Mats lokalt i Katrineholm.

NPC:

Under året har vi haft ett möte med Neuro-Psykiatriskt Centrum - NPC Sörmland.

Landstingspolitiker:
Under året har vi haft tre träffar med Landstingspolitiker för att diskutera hur vår målgrupp ska få ett bra bemötande med bland annat rimlig väntetid till NPC.

Kommunala representanter:

Hans Eriksson och Maud Husberg har bland annat medverkat i det kommunala handikapprådet, LSS-samrådsgruppen och särskolegruppen i Strängnäs. Hans var vår representant vid en introduktion av särskolan i Strängnäs samt information i Strängnäs om daglig verksamhet. Hans har också deltagit i referensgruppen för korttidsboende i Strängnäs.

I Katrineholm har Mats Lundgren medverkat i det kommunala handikapprådet och Mats och Elisabeth Melvinsson varit aktiva i HFK, referensgrupp Vård & omsorg mm.

Jane Eriksson har varit vår representant i Kommunala handikapprådet i Flen.

Viveca Bardun har fört vår talan i Eskilstuna.

LSS-ombud: Hans Eriksson

Skolombud: Tomas Lundin och Solveigh Lagerbäck

Övriga aktiviteter:

Det sedvanliga lägret på Ansgarsgården ersattes i år med en familjedag på Vallmotorp i augusti. Ett 25-tal personer deltog.

I mars och oktober hyrde föreningen Hjortensbergsbadet i Nyköping. Ca 30 medlemmar deltog per tillfälle.

Liten trollvandring ordnades i Flen i maj men endast en familj hade anmält intresse.

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Flen i mars 2010

 


Ändrad 12/10/05
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2010