CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Vad är Autism & Aspergerföreningen Södermanland?

Autism & Aspergerföreningen Södermanland bildades 1986 som Föreningen Autism i Södermanland, FA Södermanland, . Vi har nu ca 250 medlemmar. Våra medlemmar är föräldrar, anhöriga, tjänstemän, personal och institutioner. Alla länsföreningar i landet tillhör Autism & Aspergerförbundet, tidigare Riksföreningen Autism som bildades 1973 på initiativ av föräldrar. Förbundet har även ett eget utbildningsbolag.

Vi som sitter i styrelsen i Södermanland är alla föräldrar till barn/vuxna med autism.

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn ungdomar och vuxna med autism bl a genom att

För att nå framgång med träning och habilitering så måste den bygga på kunskap. Ny kunskap. Den finns men vi måste sprida den så att personer med autism kan leva bland oss.

Välkommen att bli medlem i föreningen

Medlemskap för familj, anhörig, personal och andra enskilda personer kostar 220 kr/år. Övriga familjemedlemmar kan vara stödmedlemmar för 50 kr/stödmedlem. För verksamheter kostar det 350 kr/år

I medlemskapet ingår automatiskt medlemskap i Autism & Aspergerförbundet som bl a ger ut tidningen Ögonblick fyra gånger/år.

Det är bara att ringa till någon i styrelsen eller betala in medlemsavgiften på postgiro 81 54 65-0. Glöm inte att skriva avsändare. Anmälan kan även göras direkt via hemsidan.

Flyttat, etc eller kommentarer kan även göras via hemsidan.


 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016