CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Historia

Föreningen Autism Södermanland bildades 1986. Vi är nu drygt 200 medlemmar. Medlemmarna är personer med autism/autismliknande tillstånd, föräldrar, anhöriga, tjänstemän, personal och institutioner.

Tillsammans med andra distrikt hör vi till Riksföreningen Autism som bildas 1973 på initiativ av föräldrar till barn med autism eller autismliknande tillstånd.

Vi som sitter i styrelsen här i Södermanland är alla föräldrar till barn/vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016