CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Verksamhetsberättelse för 2014

Autism- och Aspergerföreningen Södermanland

Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Södermanland avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Styrelsen har haft 6 sammanträden under året.

Årsmötet hölls den 29 mars med ett 20-tal deltagare.

Medlemmar

Vid årets slut var vi 340 medlemmar, varav 30-tal verksamheter.

Förbundet

Föreningen var med som utställare på Rikskonferensen den 2 december. Vi hade ett bokbord och marknadsförde föreningen. Konferensen handlade om hemmasittande elever och hur man kan arbeta för att få tillbaka dem till skolan. Deltagarna fick en genomgång med exempel på hur skolan kan anpassa miljö och undervisningsformer så att det passar individens speciella behov. Hur man kan upptäcka tidiga tecken på att en elev kan komma att bli hemmasittare och vad man kan göra för att förhindra att en elev blir hemmasittare. Talare var Kenth Hedevåg och Susanne Jenssen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten avslutade med att berätta om deras arbete med att stötta enskilda skolor.

Landstinget

Föreningen blev inbjuden av landstinget Södermanland att vara med i en referensgrupp för analys av förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. Två stycken från styrelsen var med. Tre möten blev det under våren, där vi som patientföreträdare tog upp behov och det vi tycker är viktigt som sedan vävdes samman med professionens perspektiv i en gemensam rapport/analys.

Lokalavdelningar

I Katrineholm har en föräldragrupp varit aktiv under året och har haft ett antal sammankomster.

Lokalavdelningen, Eskilstuna har träffats ca en gång per månad.

Representation i olika organ

Mats Lundgren har representerat föreningen i Handikappföreningarna Katrineholm.

Kommunala representanter

Hans Eriksson och Maud Husberg har bland annat medverkat i det kommunala handikapprådet och LSS-samrådsgruppen.

I Katrineholm har Mats Lundgren medverkat i det kommunala handikapprådet samt referensgrupp Vård & Omsorgsförvaltningen.

Viveca Bardun har fört vår talan i Eskilstuna.

LSS-ombud

Hans Eriksson

Skolombud

Susanna Lundblad

Aktiviteter

Vid fyra tillfällen badade vi i Duveholmshallen i Katrineholm.

Vid fyra tillfällen har föreningen hyrt Eskilstuna bowlinghall. Deltagarantalet har varierat från 2 till 30 personer.

I augusti anordnade föreningen dressin i Vadstena. Ett tappert gäng cyklade cirka 10 km på räls och stannade halvvägs för att fika. Det var en uppskattad och lite annorlunda aktivitet.

Året avrundades med julpyssel, glögg och skinksmörgås.

 

Mats Lundgren
Vice ordförande

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016