CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Föräldragruppen i KFV-området

Det finns en föräldragrupp i KFV-området. Målsättningen är att bilda en lokalförening till Autism & Aspergerföreningen Södermanland under -06. Vi träffas på Linnégården (tidigare Handikappens hus) som är beläget i servicehuset Igelkotten.

Nedan finns lite exempel på vad vi gjort på våra träffar. Kontaktperson är Mats Lundgren tel 0150-148 08 mail:vordforande@autism-sodermanland.se.

Nästa träff

Vi brukar träffas på Linnégården (fd Handikappens hus) Ta med eget fika. Har du några frågor ring eller maila Mats Lundgren 0150-148 08, vordforande@autism-sodermanland.se

Strandskolan

Om du vill läsa om hur arbetet med Strandskolans nya lokaler fortskrider klickar du här. På den sidan finns även mail till kommunen och svar från kommunen.

 


Exempel på innehåll vid tidigare träffar

 • Studiecirkel om Sociala berättelser
 • Lite julpysslade, vi hann även med att fika och snacka en del.
 • Träff med Försäkringskassan och Katrineholms kommun
  • Merkostnadsvårdbidrag är en form av vårdbidrag som baseras på enbart merkostnader t ex assistansersättningar eller andra insatser. Merkostnaderna skall vara 36 eller 62,5% av basbeloppet. Är merkostnaderna mindre än 36% utbetalas inget merkostnadsvårdbidrag.
  • Vårdbidrag utbetalas t o m en månad innan barnet fyller 16 år, därefter gäller sjukbidrag, förtidspension eller handikappersättning. Ev kommer åldersgränsen att höjas. (ändrat 03-01-01)
  • Bilstöd är avsett för personer som inte kan använda allmänna kommunikationsmedel. Idag finns ingen med "våra" diagnoser som har bilstöd.
  • Inom Flens och Katrineholms kommuner kan släktingar fungera som avlastning. Andra kommuner tillåter inte att släktingar fungerar som avlastning.
  • LSS svarar tillsynsverksamheten efter 12-års ålder. Idag finns verksamhet vid Strandskolan, Duveholmsskolan och Kryptan (Inferno).
  • Kontaktpersoner är främst till för att bryta individens isolering.
  • Ska kunna hjälpa individen att lösa vardagliga ärenden. Ledsagare är anställd.
  • Från Försäkringskassan deltog Ing-Britt Walderfors och Arne Persson. Från Katrineholms kommun deltog Ulla Eriksson och Ulf Ivarsson.

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016