CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Fonder

Här finns ett antal fonder ur vilka enskilda kan söka medel. Känner du till någon annan fond så skicka ett mail till Mats Lundgren


Stiftelsen Sven Jerrings fond

Främja i Sverige boende fysiskt och/eller psykiskt handikappade barns vård, fostran och utbildning.

Lämnar bidrag till fortbildning,specialöstudier och studieresor för personal inom barnsjukvård, handikappvård eller undervisning.

Beviljas endast till enskild person, ej till gruppresor.

Särskild blankett före 15 mars

www.jerringfonden.org


Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

För de med inkomst under 300 000 kr före skatt inkl. vårdbidrag och andra sociala förmåner.

Handikappet ska vara av neurologisk karaktär.

Ges till ex rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, tv och videoutrustning, musikinstrument, specialcykel, mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, ev körkortsutbildning och liknande.

Före 31 mars och 15 oktober

Kronobergsgatan 2 c
252 22 Helsingborg
Tel 042- 217019


Första majblomman

Sök hos er lokalförening (för barn). Ni får namn och telefonnummer från Göteborg Första Majblommans riksförbund 031-7119013.


Landstinget

Nordvästrhälso och sjukvårdsområdet
Arbetsgruppen för fondutdelning
Jenny Sigström
Tel 016-10 49 84


Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Omsorger av olika slag ex rekreation , lägerskola, sommargårdsvistelse, kursversamhet samt i viss utsträckning rekreationsfrämjande åtgärder för föräldrar och anhöriga som vårdar handikappade barn i hemmet.

Före 15 februari, utbetalning tidigast i juni

Fru Marias väg 17
125 33 Älvsjö
Tel 08-7493280

 

 

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016