CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Varför finns lagen?

Dessa personer kan få
hjälp av lagen om LSS

Detta kan man få hjälp
med enligt LSS

Vill du veta mer?

Varför finns lagen?

Dessa personer kan få hjälp 

Penna

Ring

LSS

Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade

"Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser."

 

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016