CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Dessa personer kan få
hjälp av lagen om LSS

Detta kan man få hjälp
med enligt LSS

Vill du veta mer?

 

Varför finns lagen?

Här skriver vi om den hjälp man kan få
enligt lagen om LSS.

Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen.

Den här texten är lättläst.
Inga svåra ord eller långa meningar finns med.
Det viktigaste finns med.
Om du vill läsa den långa lagtexten
klickar du här.

Många människor tror
att människor med funktionshinder
alltid är handikappade.
Men ofta är det hinder i omgivningen
som gör att en människa blir handikappad.

För att kunna ta bort en del hinder
har regeringen skrivit en lag.

Lagen heter LSS.
LSS betyder Lagen om Stöd och Service
till vissa funktionshindrade.

Lagen säger att personer med funktionshinder
ska kunna få hjälp så att de kan leva som andra.

LSS gäller tillsammans med andra lagar

Sverige har flera lagar som hjälper
människor med funktionshinder.
Socialtjänstlagen är en av de lagarna.
Men vissa personer med funktionshinder behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.
LSS ger vissa personer med funktionshinder
rätt till mer hjälp än vad de andra lagarna gör.

Tillbaka till förstasidan om LSS

 

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016