CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Varför finns lagen?

Detta kan man få hjälp
med enligt LSS

Vill du veta mer?

Hjälp

Bestämma själv

Dessa personer kan få hjälp 
av lagen om LSS:

Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp.
Personer med autism kan få hjälp.
Vuxna som fått en hjärnskada
efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp.

Personer som kommer att ha stora funktionshinder länge kan få hjälp.
Dessa funktionshinder kan vara rörelsehinder,
psykisk sjukdom eller andra problem.

Personen som får hjälpen
ska alltid få bestämma själv

Man bestämmer själv om man vill ha hjälp.
När man får hjälpen ska man alltid själv
få vara med och bestämma hur den ska vara. 
Vi skriver en individuell plan tillsammans

Alla som får hjälp enligt LSS kan få en individuell plan.
Man skriver ned på ett papper vilken hjälp man behöver.
På papperet skriver kommunen och regionens hälso- och sjukvård vilken hjälp de tänker ge.

Du får en LSS-handläggare

Alla som får hjälp enligt LSS
har en LSS - handläggare.
Handläggaren arbetar på kommunen
eller på regionens hälso- och sjukvård och ser till
att man får den hjälp man behöver.

Tillbaka till förstasidan om LSS

 

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016