CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Varför finns lagen?

Dessa personer kan få
hjälp av lagen om LSS

Vill du veta mer?

Sjukgymnast

Äta

Vänner

Kvinna

Familj

Att göra

Bostad

Bowling

Detta kan man få hjälp med enligt LSS:

1. Råd och stöd

En person med funktionshinder kan behöva råd och stöd av flera olika personer.

Man kan behöva hjälp av experter
som vet hur det är att leva med funktionshinder.
Experterna kan tala om
vilken behandling eller träning som är bäst.
Men behandlingen ingår inte i insatsen.

Experterna kan ge råd till familjen och till personalen.
Experterna kan vara sjukgymnaster, logopeder, dietister, kurator eller psykolog.
Experten kan vara förskolekonsulent
eller en arbetsterapeut.
Här vänder man sig till regionens hälso- och sjukvård om man behöver hjälp.

2. Personlig assistent

En del människor har funktionshinder som gör
att de har svårt att klä på sig, äta eller att tvätta sig utan hjälp av någon annan.
De kan också behöva hjälp med att prata med andra människor.
Då ska en personlig assistent kunna hjälpa till.

Man bestämmer själv vem som ska vara assistent.

Om man är 65 år eller äldre än 65 år
får man inte personlig assistent.

Försäkringskassan bestämmer ibland om personlig assistent.

3. Ledsagarservice

En del människor kan ha svårt
att ensamma gå iväg till bion, till vännerna eller till affären.
De kan ha funktionshinder som gör
att de behöver någon som går med dem.
Då kan man ansöka om en ledsagare.
En ledsagare är en människa som går med dit man ska, och kanske visar vägen, eller bara är ett stöd.

4. Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän.
En kontaktperson ska kunna visa
vad man kan göra på fritiden.
Ibland kan man behöva en stödfamilj istället för en kontaktperson.
Då ska man ansöka om det.

5. Avlösarservice i hemmet

Föräldrar som har barn med funktionshinder hemma, ska kunna gå hemifrån ibland.
En avlösare kan komma hem och passa barnet.
Man kan få en avlösare som kommer på bestämda tider.
Man kan få en avlösare om man plötsligt behöver åka hemifrån.

6. Korttidshem eller extrafamilj

Barn och tonåringar med funktionshinder
kan behöva komma hemifrån ibland.
Då kan de få bo på ett korttidshem,
eller hos en annan familj.

Barnet ska också kunna få åka på läger
eller sommarkoloni.

Om föräldrarna blir sjuka eller reser bort
har barnen och tonåringarna också rätt
att få bo på korttidshem eller hos en annan familj.

I korttidshemmet kan man bo då och då
på bestämda tider.
Man kan också få bo i korttidshemmet
om det plötsligt händer något.

7. Hjälp efter skolan och på loven

Barn med funktionshinder ska alltid få ha något att göra när skoldagen är slut.
Barnen ska också få ha något att göra på loven,
men bara om föräldrarna måste arbeta.

Denna LSS-regel gäller för barn som är tolv år eller äldre och går i skolan.

Barn yngre än tolv år får samma hjälp
fast enligt en annan lag.

8. Bostad med service för barn och ungdomar

En del barn med funktionshinder
kan inte bo hemma hos sina föräldrar.
Då kan barnet få bo i en annan bostad.

Bostaden kan vara ombyggd så den passar barnet.
Där finns den personal som barnet behöver.

Barnet kan också få bo hos en annan familj.

9. Bostad för vuxna

Lagen säger att en person med funktionshinder
ska få bo i en bra bostad.
I bostaden ska man få hjälp med det man behöver.

Det finns olika slags bostäder
för vuxna med funktionshinder.

Man kan bo kvar hemma.
Då kan man få bygga om bostaden
så att den passar.

Man kan bo i en gruppbostad.
Där finns personal.
Personalen ska kunna hjälpa till hela dagen.
I en gruppbostad kan det finnas personal även på natten.

Man kan bo i en servicebostad.
Där får man hjälp av personal ibland.

10. Rätt att göra något på dagarna

Personer med funktionshinder
kan få något att göra på dagarna.
Det kallas daglig verksamhet.
Daglig verksamhet kan vara arbete
eller något annat.

Omvårdnad, Fritid och kultur

Personer med funktionshinder kan bo
i bostäder där det finns personal.
Personalen hjälper till med det praktiska.
Men personalen ska också ge god vård.
En människa som får hjälp enligt LSS
ska kunna känna sig trygg och säker.

Personalen ska också kunna hjälpa till
med att komma iväg på bio, teater
eller en fotbollsmatch om man vill.
Man ska få titta på TV, lyssna på radio
och få hjälp med att läsa, till exempel.

Tillbaka till förstasidan om LSS

 

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016