CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Om autism och autismliknande tillstånd

Under denna del av FA Sörmlands hemsida finns kortfattade beskrivningar av de olika funktionshindren. Utförligare beskrivningar finns i Riksföreningens faktablad som kan beställas från:

Autsim & Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Tfn: 08-702 05 80 Fax: 08-664 02 88
E-post: info@autism.se

Vad finns med

På Autism & Aspergerföreningen Södermanlands hemsidan finns följande funktionshinder finns beskrivna:

Utöver dessa finns ett antal andra diagnoser som är vanligt förekommande vid autism och autismliknande tillstånd:

Dessa diagnoser beskrivs i förbundets faktablad.

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016