CSS3 Button Rollover Css3Menu.com

Eget boende - Råd till föräldrar

Begär en individuell plan
Skriv t ex in krav angående bostad och daglig verksamhet
Kräv att planen följs upp regelbundet (varje halvår eller år)

Bilda föräldragrupper där ni tidigt börjar fundera och planera ert barns framtid
Sätt er in i olika alternativ och gör studiebesök

Inhämta kunskaper och synpunkter från den personal som arbetar med ert barn

Kartlägg och beskriv ert barns behov som underlag för placering (gärna tillsammans med personalen)

Kom ihåg att lagen ger utrymme för alternativ
Det är inte kommunen som bestämmer t ex boendeform. "Det krävs sådeles mycket stor respekt för de önskemål den enskilde ger uttryck för"

Kräv att verksamheten har en uttalad målsättning med åtföljande arbetssätt

Kräv att personalen har utbildning om autism

Kräv att personalen får handledning och vidareutbildning

Kräv ett aktivt inflytande (den enskilde och/eller god man) genom gemensam kontinuerlig utvärdering av verksamheten

Inför t ex flyttning till gruppbostad gör upp spelreglerna med personalen - vem bestämmer vad?

 

Lena Andersson

 


Ändrad 16/03/20
© Autism & Aspergerförening Södermanland 2016